Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Plejstoceńskie osady aluwialne i glacifluwialne: porównanie cech litologicznych, próba weryfikacji dotychczasowych modeli

2013/09/B/ST10/00031

Słowa kluczowe:

sedymentologia osady fluwialne osady glacifluwialne zmiany typów rzek sandry kemy preglacjał plejstocen Niż Polski Przedgórze Sudeckie Pogórze Beskidzkie

Deskryptory:

 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Zieliński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 400 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Zakończenie projektu: 2017-03-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Fluvial responses to successive phases of the Weichselian ice sheet advances and retreats: implications for understanding of climate-derived river pattern changes, illustrated from the Toruń Basin (Central Poland) IF: 2
  Autorzy:
  Weckwerth, P.
  Czasopismo:
  International Journal of Earth Sciences (rok: 2018, tom: 107, strony: 1407-1429), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00531-017-1545-y - link do publikacji
 2. Response of a mountain‐foreland fluvial system to an advancing ice sheet, southern Poland IF: 3,53
  Autorzy:
  Salamon, T., Zieliński, T.
  Czasopismo:
  Boreas (rok: 2019, tom: 48, strony: 695-712), Wydawca: Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/bor.12389 - link do publikacji
 3. Evolution of Early Pleistocene fluvial system in central Poland up to the first ice-sheet advance. Case study from the Bełchatów mine IF: 0,95
  Autorzy:
  Goździk, J., Zieliński, T.
  Czasopismo:
  Geologos (rok: 2017, tom: 23, strony: 89-107), Wydawca: Bogucki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/logos-2017-0011 - link do publikacji
 4. Factors controlling sedimentation in the Toruń-Eberswalde ice-marginal valley during the Pomeranian phase of Weichselian glaciation: an overview IF: 1,07
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, M.
  Czasopismo:
  Geologos (rok: 2015, tom: 21, strony: 44955), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/logos–2015-0001. - link do publikacji
 5. Heavy-mineral analysis as a tool to trace the source areas of sediments in an ice-marginal valley, with an example from the Pleistocene of northwest Poland IF: 0,83
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, A., Van Loon, A..J., Woronko, B., Sternal, B.
  Czasopismo:
  Netherlands Journal of Geosciences (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 44942), Wydawca: Cambridge Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/njg.2014.37 - link do publikacji
 6. Sorting of heavy minerals in sediments deposited at a high accumulation rate, with examples from sandurs and an ice-marginal valley in NW Poland IF: 0,707
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A. J. (Tom), Woronko, B.
  Czasopismo:
  GFF (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 44941), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/11035897.2015.1009158 - link do publikacji
 7. Reconstruction of sediment provenance and transport processes from the surface textures of quartz grains from Late Pleistocene sandurs and an ice-marginal valley in NW Poland IF: 1,07
  Autorzy:
  Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A. (Tom)
  Czasopismo:
  Geologos (rok: 2015, tom: 21, strony: 105-115), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/logos–2015-0007 - link do publikacji
 1. Earthquake-induced versus periglacilly-induced load structures in clastic sediments
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Woronko, B. 2016 – Earthquake-induced versus periglacilly-induced load structures in clastic sediments.
  Konferencja:
  Proceedings of the 7th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, Crestone, Colorado, USA (rok: 2016, ), Wydawca: PATA
  Data:
  konferencja 30.05-3.06.2016,
  Status:
  Opublikowana
 2. The evolution of fluvial depositional systems and its palaeoenvironmental controls during MIS 3 and 2 in Central Poland
  Autorzy:
  Weckwerth, P.
  Konferencja:
  XIX INQUA 2015 Congress (rok: 2015, ), Wydawca: INQUA
  Data:
  konferencja 26.07-2.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. The impact of palaeoenvironmental changes on fluvial depositional systems during MIS 3 and 2 in the Torun Sedimentary Basin (Poland)
  Autorzy:
  Weckwerth, P.
  Konferencja:
  31st IAS Meeting of Sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: IAS
  Data:
  konferencja 22-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Pleistocene breccia – specific deposits of periglacial environment in the braided river channel (Toruń-Eberswalde ice-marginal valley, Poland)
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, M., Weckwerth, P., Zieliński, T.
  Konferencja:
  EUCOP4 – 4th European Conference on Permafrost (rok: 2014, ), Wydawca: University of Lisbon and the University of Évora
  Data:
  konferencja 18-21 June 2014 - Évora, Portugal
  Status:
  Opublikowana
 5. Seismites recording glacio-isostatic rebound after melting of the Scandinavian Ice Sheet in Latvia
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Nartišs, M., Krievâns, M.
  Konferencja:
  6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, Pescina, Fucino Basin, Italy (rok: 2015, ), Wydawca: Miscellanea INGV 27
  Data:
  konferencja 19-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Traces of glacio-isostatic rebound of Scandinavian Ice Sheet in Poland and Latvia
  Autorzy:
  Pisarska-Jamrozy, M., VanLoon, A.J. (TOm), Nartiss, M., Soms, J., Krievans, M.
  Konferencja:
  XIX INQUA (rok: 2015, ), Wydawca: INQUA
  Data:
  konferencja 27.07-02.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Frequent earthquakes recorded in a section with twelve seismites at Rakuti (SE Latvia)
  Autorzy:
  Van Loon, T., Pisarska-Jamroży, M., Nartišs, M., Krievâns, M., Soms, J.
  Konferencja:
  6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, Pescina, Fucino Basin, Italy (rok: 2015, ), Wydawca: Miscellanea INGV 27
  Data:
  konferencja 19-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. The role of the flow regime in the sorting of heavy minerals in Pleistocene glaciofluvial sediments with a high sedimentation rate.
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Woronko, B.
  Konferencja:
  IAS 31st Meeting of Sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: IAS
  Data:
  konferencja 22-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Controls on sedimentary basin development during MIS 2 - new approach in modeling of subglacial meltwater flow
  Autorzy:
  Weckwerth, P.
  Konferencja:
  XIX INQUA 2015 Congress (rok: 2015, ), Wydawca: INQUA
  Data:
  konferencja 26.07-2.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Pleistocene earthquakes induced by glacio-isostatic rebound in Poland and Latvia
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Nartišs, M. & Krievâns, M.
  Konferencja:
  IAS 31st Meeting of Sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: IAS
  Data:
  konferencja 22-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Proglacial and extraglacial factors controlling ice-marginal valley sedimentation during Weichselian glaciationin NW Poland
  Autorzy:
  Pisarska-Jamrozy, M., Van Loon, A.J., Woronko, B.
  Konferencja:
  XIX INQUA (rok: 2015, ), Wydawca: INQUA
  Data:
  konferencja 27.07-02.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Sections in Latvia with numerous seismites due to frequent high-magnitude earthquakes caused by Late Glacial glacio-isostatic uplift.
  Autorzy:
  Van Loon, A.J. (Tom), Pisarska-Jamroży, M., Nartišs, M., Krievâns, M., Soms, J.
  Konferencja:
  The 2nd International Palaeogeography Conference. Beijing, China (rok: 2015, ), Wydawca: The 2nd International Palaeogeography Conference
  Data:
  konferencja 10-13.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Sedymentologiczny model rzeki roztokowej ostatniego zlodowacenia w pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej
  Autorzy:
  Pisarska-Jamroży, M
  Konferencja:
  XXIII Stratygrafia Plejstocenu Polski – Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego, Biała Podlaska/Brest (rok: 2016, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Debryty i struktury deformacyjne w osadach glacilimnicznych zlodowacenia wisły (Rzucewo k. Pucka)
  Autorzy:
  Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M.
  Książka:
  Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 85-92), Wydawca: Wydział Oceanografii i Geogra fii Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Stanowisko 1 - Mielnik. Osady moreny czołowej zasięgu lądolodu warty na pograniczu Polski z Białorusią
  Autorzy:
  Terpiłowski, S., Zieliński, T., Czubla, P., Roman, M.
  Książka:
  Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego. Red.: Rychel J., Zbłucki Ł., (rok: 2016, tom: brak, strony: 115-126), Wydawca: Wydawnictwo Państwowego Instytutu Geologicznego
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Zieliński, T.
  Książka:
  Sedymentologia. Osady rzek i jezior (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 1-589), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana