Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie metod hedonicznych do uwzględniania różnic jakości dóbr we wskaźnikach dynamiki cen

2013/09/N/HS4/03645

Słowa kluczowe:

metody hedoniczne modelowanie ekonometryczne indeksy cen różnica jakości dóbr

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Król 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 122 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2017-11-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. An Application of Multivariate Statistical Analysis for the Valuation of Durable Goods Brands
  Autorzy:
  Dziechciarz-Duda M., Król A.
  Czasopismo:
  Statistics in Transition. New Series (rok: 2017, tom: 18 (1), strony: 75-90), Wydawca: Polish Statistical Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21307/stattrans-2016-058 - link do publikacji
 2. An Investigation of Hedonic Methods Applicability to Analyzing Prices of Various Groups of Durable Goods
  Autorzy:
  Król A.
  Czasopismo:
  Econometrics (rok: 2015, tom: 3 (49), strony: 33-44), Wydawca: UE Wrocław
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/ekt.2015.3.03 - link do publikacji
 3. Regresja hedoniczna i conjoint analysis w badaniu cen rynkowych i preferencji konsumentów
  Autorzy:
  Dziechciarz-Duda M., Król A.
  Czasopismo:
  Gatnar E., Maciejewski G. (red), Studia Ekonomiczne, Metody ilościowe w badaniach marketingowych (rok: 2014, tom: 195/14, strony: 33-43), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 4. The Analysis of Consumers' Preferences with the Application of Multivariate Models: Hedonic Regression and Multidimensional Scaling
  Autorzy:
  Dziechciarz-Duda M., Król A.
  Czasopismo:
  Archives of Data Science, Series A (rok: 2017, tom: 2 (1), strony: 145-160), Wydawca: KIT Scientific Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5445/KSP/1000058749/21 - link do publikacji
 5. Hybrid Analysis of Consumers' Preferences: Fuzzy Linear Ordering and Hedonic Modelling
  Autorzy:
  Dziechciarz J., Dziechciarz-Duda M., Król A.
  Czasopismo:
  Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (rok: 2018, ), Wydawca: Academy of Economic Studies in Bucharest, Romania
  Status:
  Złożona
 6. The Application of Partial Least Squares Method in Hedonic Modelling
  Autorzy:
  Król A.
  Czasopismo:
  Archives of Data Science, Series A (rok: 2017, tom: 2 (2), strony: 131-143), Wydawca: KIT Scientific Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5445/KSP/1000058749/05 - link do publikacji
 7. Zastosowanie klasyfikacji do wyodrębniania homogenicznych grup dóbr w modelowaniu hedonicznym
  Autorzy:
  Król A., Targaszewska M.
  Czasopismo:
  Taksonomia (rok: 2016, tom: 26 (426), strony: 80-88), Wydawca: UE Wrocław
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.426.08 - link do publikacji
 8. Zastosowanie zmiennych zastępczych w modelach hedonicznych
  Autorzy:
  Król A., Targaszewska M.
  Czasopismo:
  Taksonomia (rok: 2018, tom: 30 (507), strony: 106-114), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2018.507.10 - link do publikacji
 9. Zastosowanie analizy unfolding i regresji hedonicznej do oceny preferencji konsumentów
  Autorzy:
  Dziechciarz-Duda M., Król A.
  Czasopismo:
  Taksonomia (rok: 2015, tom: 25 (385), strony: 90-98), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2015.385.10 - link do publikacji
 1. Quality Adjustments in Price Indexes for ICT Goods in Poland
  Autorzy:
  Król A.
  Konferencja:
  4th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (rok: 2016, ), Wydawca: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology
  Data:
  konferencja 1-4.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. The Application of Hedonic Methods in Quality-Adjusted Price Indices
  Autorzy:
  Król A.
  Książka:
  The Application of Hedonic Methods in Quality-Adjusted Price Indices (rok: 2018, ), Wydawca: UE Wrocław
  Status:
  Złożona