Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm

2013/09/B/HS2/01442

Słowa kluczowe:

dialektologia fonetyka akustyczna dialekt mazowiecki gwarowe cechy fonetyczne samogłoska

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Garczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 400 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-12-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy (laptop). Za kwotę 4 600 PLN
 2. Dysk zewnętrzny 1TB. Za kwotę 1 600 PLN
 3. Oprogramowanie STATISTICA. Za kwotę 14 000 PLN
 4. Sprzęt nagrywający (dyktafony, słuchawki, mikrofony). Za kwotę 4 400 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Czy mężczyźni mówią tak samo jak kobiety? O wybranych różnicach fonetyczno-akustycznych między mową mężczyzn a mową kobiet IF: 5
  Autorzy:
  Justyna Garczyńska
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2016, tom: t. LXIX, strony: 137-152), Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 2. Projekt akustycznej bazy danych gwar mazowieckich
  Autorzy:
  Justyna Garczyńska
  Czasopismo:
  LingVaria (rok: 2014, tom: IX (2), strony: 221-232), Wydawca: Wydział Polonistyki UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/LV.09.2014.18.14 - link do publikacji
 3. Sprawozdanie z badań językowych prowadzonych w ramach projektu "Akustyczna baza danych gwar mazowieckich" IF: 5
  Autorzy:
  Kamila Wincewicz, Aleksandra Żurek
  Czasopismo:
  Poradnik Językowy (rok: 2016, tom: z. 7, strony: 108-112), Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowana
 4. Różnice pokoleniowe i regionalne w wymowie samogłosek [i] oraz [y] na Mazowszu bliższym i Kurpiach IF: 5
  Autorzy:
  Justyna Garczyńska
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2016, tom: t. LXVIII, strony: 81-99), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ kontekstu palatalnego na wariantywność samogłosek w gwarze kurpiowskiej
  Autorzy:
  Justyna Garczyńska
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2015, tom: LXVI, strony: 55-72), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowana
 6. Różnice pokoleniowe w wymowie samogłoski [a] na Kurpiach IF: 5
  Autorzy:
  Justyna Garczyńska
  Czasopismo:
  Poradnik Językowy (rok: 2016, tom: z. 7, strony: 68-79), Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowana
 7. Wymowa samogłosek pochylonych w gwarze kurpiowskiej
  Autorzy:
  Justyna Garczyńska
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2015, tom: LXVI, strony: 31-53), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowana
 1. Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Założenia i wstępne rezultaty
  Autorzy:
  Justyna Garczyńska
  Konferencja:
  19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) (rok: 2015, ), Wydawca: Harrassowitz Verlag
  Data:
  konferencja 14.-16. września
  Status:
  Opublikowana
 2. Prace Filologiczne
  Autorzy:
  publikacja pokonferencyjna (24 autorów)
  Konferencja:
  Akustyka w językoznawstwie - językoznawstwo w akustyce (rok: 2015, ), Wydawca: BEL Studio
  Data:
  konferencja 26-27.09
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Justyna Garczyńska
  Książka:
  Samogłoski ustne w gwarze kurpiowskiej (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 347), Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowana