Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie nowych metod wnioskowania statystycznego na podstawie nielicznej próbki (rzędu dziesiątków lub setek) wektorów o wielkim wymiarze (wielkiej liczbie zmiennych - rzędu tysięcy lub setek tysięcy). Typowe przykłady pochodzą z genomiki i proteomiki. W planie badania nad wykrywaniem zmiennych niosących informację i nieliniowych interakcji między nimi (w tym selekcja dla regresji logistycznej via modified Random Subspace Method, specjalne metody Monte Carlo, wielokrotne testowanie hipotez).

2013/08/S/ST1/00543

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Karłowska-Pik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 136 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony