Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinach oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa GGS-PL2 (druga runda badania)

2013/08/M/HS4/00421

Słowa kluczowe:

relacje międzygeneracyjne przemiany rodziny ewolucja kulturowych ról płci nowa demografia Europy

Deskryptory:

 • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Statystyki i Demografii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Irena Kotowska 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 3 451 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-16

Zakończenie projektu: 2016-10-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Health of women in reproductive age and their childbearing intentions
  Autorzy:
  Monika Mynarska, Wiktoria Wróblewska
  Czasopismo:
  Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia (rok: 2017, tom: 15, strony: 135-143), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20842627OZ.17.014.6784 - link do publikacji
 2. Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami jako podstawa diagnozowania zmian demograficznych w Polsce
  Autorzy:
  Irena E.Kotowska
  Czasopismo:
  Studia Demograficzne (rok: 2017, tom: 2/172, strony: 23-34), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Subjective quality of life of informal caregivers aged 50–69 in Poland
  Autorzy:
  Anita Abramowska-Kmon, Magdalena Maciejasz
  Czasopismo:
  Studia Demograficzne (rok: 2018, tom: 2 (174), strony: 37-65), Wydawca: PAN - SGH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33119/SD.2018.2.3 - link do publikacji
 4. Konflikt pomiędzy pracą zawodową a obowiązkami rodzinnymi w Polsce
  Autorzy:
  Izabela Grabowska, Ewelina Słotwińska-Rosłanowska
  Czasopismo:
  Studia Demograficzne (rok: 2017, tom: 2/172, strony: 97-119), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Wykształcenie par a (bez)dzietność w Polsce
  Autorzy:
  Beata Osiewalska
  Czasopismo:
  Studia Demograficzne (rok: 2017, tom: 2/172, strony: 71-96), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Caring obligations and transition to retirement among people aged 50-69 in Poland
  Autorzy:
  Anita Abramowska-Kmon
  Czasopismo:
  Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka (rok: 2019, tom: 3, strony: 44950), Wydawca: ZUS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32088/0000_14 - link do publikacji
 7. Measuring the waiting time to pregnancy with the use of a retrospective questionnaire in the course of the GGS-PL study entitled 'Generations and Gender SurveyPomiar czasu oczekiwania na ciążę z wykorzystaniem kwestionariusza retrospektywnego w badaniu GGS-PL "Rodziny Generacje i Płeć Kulturowa
  Autorzy:
  Krzysztof Tymicki
  Czasopismo:
  Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. (rok: 2017, tom: 15, strony: 161-171), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20842627OZ.17.018.6788 - link do publikacji
 8. Poczucie osamotnienia a zadowolenie z życia osób w wieku 50 lat i więcej w Polsce w świetle danych badania GGS-PL
  Autorzy:
  Anita Abramowska-Kmon
  Czasopismo:
  Studia Demograficzne (rok: 2017, tom: 2/172, strony: 139-165), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 9. Fertility Intentions and Their Realisation: Insights from the Polish Generations and Gender Survey.
  Autorzy:
  Zuzanna Brzozowska, Monika Mynarska
  Czasopismo:
  Vienna Institute of Demography Working Paper (rok: 2017, tom: 16, strony: 44943), Wydawca: Vienna Institute of Demography
  Status:
  Opublikowana
 1. The Life of Poles: From leaving the parental home to retirement. Insights from the Generations and Gender Survey (GGS-PL)
  Autorzy:
  Irena E.Kotowska, Anna Matysiak, Monika Mynarska (eds)
  Książka:
  The Life of Poles: From leaving the parental home to retirement. Insights from the Generations and Gender Survey (GGS-PL)/wersja polska Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny" (rok: 2016, tom: 1, strony: 48), Wydawca: Warsaw School of Economics
  Status:
  Opublikowana
 2. Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny"
  Autorzy:
  Irena E.Kotowska, Anna Matysiak, Monika Mynarska (red)
  Książka:
  Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny" (rok: 2016, tom: 1, strony: 48), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowana