Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Res publica (post) litteraria? Pojęcia literatury, czytania, kultury literackiej - współczesne rewizje znaczeń

2013/08/S/HS2/00287

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Barbara Kaszowska-Wandor 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 414 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Teriantropie. Animal studies i (od)stawanie się człowiekiem
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Czasopismo:
  Wielogłos (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: brak danych), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Dispersed community and the evocations of memory
  Autorzy:
  Barbara Kaszowska-Wandor
  Czasopismo:
  Comparative Literature (rok: 2018, ), Wydawca: Duke University Press
  Status:
  Złożona
 3. O inskrypcji literackiej w dawnej i współczesnej przestrzeni komunikacyjnej
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2016, tom: 3, strony: 155-166), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Rytuały położnicze. Rousseau, ekokrytyka i mit "stanu natury"
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2015, tom: 17, strony: 487–530), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.15.014.5143 - link do publikacji
 5. Literatura jako rodzinne memorabilia. Jergović i Bernard o ojcu
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2014, tom: 5, strony: 251-273), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Rozsypujące się słowa. Augustyn, Bernhard i pytania o postliteraturę
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Czasopismo:
  Kultura Media Teologia (rok: 2016, tom: 26, strony: 75-95), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 1. Digital Literature, Deinosis and Haptic Reading
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Książka:
  On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and Western Europe (rok: 2018, tom: Vol. 87, strony: 33-45), Wydawca: Brill Rodopi
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Książka:
  RES PUBLICA (POST) LITTERARIA. Od poetyki wspólnoty do postliteratury (rok: 2018, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Status:
  Złożona
 3. "Dojrzałość jest wszystkim". Wspomnienia wojenne Karoliny Lanckorońskiej
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Książka:
  Kobiety i/a doświadczenie wojny. 1914-1945 i później (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 185-198), Wydawca: Wydział Nauk Społecznych UAM
  Status:
  Opublikowana
 4. Literature as a speculum vitae and literature that discards life
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Książka:
  La Littérature et la vie (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 99-117), Wydawca: Classiques Garnier
  Status:
  Opublikowana
 5. Pejzaż anamorficzny jako figura tekstu literackiego
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Książka:
  Kultura w świecie luster (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: b.d.), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 6. Dyskurs posthumanistyczny i erozja neomarksizmu
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Książka:
  Komunizm – odejścia i powroty (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Złożona
 7. Sztuki wyzwolone i myślenie o wspólnocie w literaturze polskiego Renesansu
  Autorzy:
  Kaszowska-Wandor, Barbara
  Książka:
  Literatura renesansowa w Polsce i Europie (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 307-327), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana