Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ciekłokrystaliczne elastomery o nowych funkcjonalnościach

2013/08/M/ST5/00781

Słowa kluczowe:

LC

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Damian Pociecha 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 720 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2016-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Effect of co-monomers' relative concentration on self-assembling behaviour of side-chain liquid crystalline elastomers IF: 3,708
  Autorzy:
  V. Domenici, J. Milavec, A. Bubnov, D. Pociecha, B. Zupancic, A. Resetic,V. Hamplova, E. Gorecka, B. Zalar
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 44056-44064), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra07454h - link do publikacji
 2. New photoswitchable mesogenic polyurethanes with gelation ability IF: 6,626
  Autorzy:
  N. Topnani, M. Kašpar, V. Hamplová, E. Gorecka, D. Pociecha
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2014, tom: 2, strony: 10357-10361), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4tc01864h - link do publikacji
 3. Synthesis, phase behaviour and photo-optical properties of bent-core methacrylate with azobenzene group and corresponding side-chain polymethacrylate IF: 3,289
  Autorzy:
  V. Novotna, A. Bobrovsky, V. Shibaev, D. Pociecha, M. Kaspar, V. Hamplova
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 65747), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra11656f - link do publikacji
 4. Phototunable Liquid-Crystalline Phases Made of Nanoparticles IF: 11,336
  Autorzy:
  A. Zep, M. M. Wojcik, W. Lewandowski, K. Sitkowska, A. Prominski, J. Mieczkowski, D. Pociecha, E. Gorecka
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2014, tom: 53, strony: 13725-13728), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201407497 - link do publikacji
 5. NMR investigation of a thermotropic liquid crystal showing Isotropic-Isotropic'-(Columnar)-Cubic phase transitions IF: 0,571
  Autorzy:
  M. Cifelli, V. Domenici, E. Gorecka , M. Wojcik, S. V. Dvinskikh
  Czasopismo:
  Molecular Crystals and Liquid Crystals (rok: 2017, tom: 649, strony: 20-30), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15421406.2017.1303595 - link do publikacji
 6. Polycatenar Mesogens with Various Degree of Flexibility of Molecular Structure IF: 3,138
  Autorzy:
  J. M. Wolska, N. Topnani, E. Gorecka, J. Mieczkowski, D. Pociecha
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2016, tom: 17, strony: 2686-2690), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201600330 - link do publikacji
 7. Controlling the Spatial Organization of Liquid Crystalline Nanoparticles by Composition of the Organic Grafting Layer IF: 5,771
  Autorzy:
  M. M. Wójcik, M. Olesińska, M. Sawczyk, J. Mieczkowski, E. Górecka
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2015, tom: 21, strony: 10082-10088), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Liquid-Crystalline Elastomers with Gold Nanoparticle Cross-Linkers IF: 5,317
  Autorzy:
  M.M. Wójcik, J. Wróbel, Z. Jańczuk, J. Mieczkowski, E. Górecka, J. Choi, M. Cho, D. Pociecha
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2017, tom: 23, strony: 8912-8920), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201700723 - link do publikacji