Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w prawie Unii Europejskiej i w prawach krajowych wobec rozwoju nowych technologii

2013/08/M/HS5/00386

Słowa kluczowe:

odpowiedzialność za produkt nowe technologie

Deskryptory:

 • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Machnikowski 

Liczba wykonawców projektu: 25

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 351 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-26

Zakończenie projektu: 2016-03-25

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt według art. 5 Rzym II
  Autorzy:
  Piotr Machnikowski
  Czasopismo:
  Kwartalnik Prawa Prywatnego (rok: 2015, tom: zeszyt 4, strony: 817-848), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
 2. Harmonizacja maksymalna jako metoda zbliżania prawa zobowiązań w UE na przykładzie odpowiedzialności za produkt
  Autorzy:
  Piotr Machnikowski
  Czasopismo:
  Studia Prawa Prywatnego (rok: 2017, tom: 1, strony: 45005), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 3. Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii
  Autorzy:
  Nina Baranowska, Piotr Machnikowski
  Czasopismo:
  Studia Prawa Prywatnego (rok: 2017, tom: 2, strony: 35-50), Wydawca: CH BEck
  Status:
  Opublikowana
 1. European Product Liability: An Analysis of the State of the Art in the Era of New Technologies
  Autorzy:
  Piotr Machnikowski (ed.)
  Książka:
  European Product Liability: An Analysis of the State of the Art in the Era of New Technologies (rok: 2016, tom: -, strony: 705), Wydawca: Intersentia
  Status:
  Opublikowana
 2. Wada produktu i szkoda w świetle wyroku TSUE Boston Scientific Medizintechnik GmbH
  Autorzy:
  Piotr Machnikowski
  Książka:
  Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle (red. M. Fras, P. Ślęzak) (rok: 2017, tom: -, strony: 245-252), Wydawca: CH Beck
  Status:
  Opublikowana