Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Źródła i rozwój szczerości jako kategorii kulturowej w świetle polskiej praktyki epistolograficznej przełomu XVIII i XIX wieku w kontekście przemian europejskich

2013/08/T/HS2/00351

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agata Sikora 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 102 576 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-06-30

Planowany czas trwania projektu: 9 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. From Social Performance to Expressing the True Self". The Emergence of Modern Sincerity as a Cultural Category in Light of Jean Jacques Rousseau's works and Polish Letter-Writing Manuals from the Eighteenth and the Early Nineteenth Centuries
  Autorzy:
  Agata Sikora
  Czasopismo:
  European Journal of Life Writing (tom: bd., strony: bd.), Wydawca: VU e-Publishing
  Status:
  Złożona
 2. "Aż do najmniejszej kropki". O prawie i biurokracji filomatów
  Autorzy:
  Agata Sikora
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" (rok: 2015, tom: 4, strony: 95-118), Wydawca: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Szczerość
  Autorzy:
  autor: Agata Sikora; red. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska, Mirosław Strzyżewski
  Książka:
  Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 (rok: 2016, tom: 2, strony: 598-604), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 2. Szczerość nowoczesna jako kategoria kulturowa: geneza — napięcia — paradoksy. Przeobrażenia założeń komunikacyjnych w XVIII i na początku XIX wieku w świetle przemian europejskich i polskiej praktyki epistolograficznej (tytuł roboczy)
  Autorzy:
  Agata Sikora
  Książka:
  Szczerość jako kategoria kulturowa - geneza, napięcia, paradoksy (monografia, tytuł roboczy) (tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, seria Communicare
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Jak działać mową? Sztuka konwersacji w świetle listów Lorda Chesterfielda do syna
  Autorzy:
  autor: Agata Sikora; red. Agnieszka Karpowicz, Grzegorz Godlewski
  Książka:
  Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/ Literatura" (rok: 2014, tom: IV, strony: 157-164), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Od sztuki działania do procedury, czyli o przemianach metarefleksji nad epistolografią w listownikach dla młodzieży w XVIII i na początku XIX wieku
  Autorzy:
  Agata Sikora, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy
  Książka:
  Antropologia praktyk językowych (rok: 2016, tom: Warszawa, strony: 131-149), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana