Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Interdyskurs. Międzykulturowe badania tekstów akademickich. Studia porównawcze z zakresu organizacji tekstów akademickich, właściwych im rutyn i schematów komunikacyjnych oraz procesów ich przyswajania w pracach studentów polskich i niemieckich

2013/08/M/HS2/00044

Słowa kluczowe:

pisany język naukowy językoznawstwo konfrontatywne

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Lesław Cirko 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 580 452 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-26

Zakończenie projektu: 2017-09-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Formen und Funktionen von Subjektschüben in wissenschaftlichen Aufsätzen und studentischen Arbeiten
  Autorzy:
  Karin Pittner
  Czasopismo:
  Linguistische Treffen in Wrocław. Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch III (rok: 2016, tom: 12, strony: 135-143), Wydawca: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek
  Status:
  Opublikowana
 2. Interpersonalität in wissenschaftlichen Texten
  Autorzy:
  Agnieszka Nyenhuis
  Czasopismo:
  Linguistische Treffen in Wrocław. Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch III (rok: 2016, tom: 12, strony: 123-134), Wydawca: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek
  Status:
  Opublikowana
 3. Między minoderią a ludyzmem: rozważania o kulturze recenzji naukowych
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Czasopismo:
  Język a Kultura. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3721 (rok: 2016, tom: 26, strony: 151-161), Wydawca: Anna Burzyńska-Kamieniecka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/1232-9657.26.12 - link do publikacji
 4. Textaufbau und Textorganisation in linguistischen Wissenschaftstexten. Ein deutsch-polnischer Vergleich
  Autorzy:
  Agnieszka Nyenhuis
  Czasopismo:
  Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Sprachebenen und ihre Kategorisierungen (rok: 2017, tom: 6, strony: 113-127), Wydawca: Edyta Błachut, Adam Gołębiowski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23817/bzspr.6-7 - link do publikacji
 5. Zum Tempusgebrauch in einleitenden und abschließenden Teilen von schriftlichen Arbeiten deutscher und polnischer Germanistikstudierender
  Autorzy:
  Adam Gołębiowski
  Czasopismo:
  Linguistische Treffen in Wrocław (rok: 2021, tom: 19, strony: ), Wydawca: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Emotionen in akademischen Gutachten
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Czasopismo:
  Studia Linguistica. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3951 (rok: 2019, tom: XXXVIII, strony: 45127), Wydawca: Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/0137-1169.38.1 - link do publikacji
 7. Meinungsbekundungen in akademischen Texten polnischer Studierender: Defizite, Schwierigkeiten, Optimierungsstrategien
  Autorzy:
  Monika Schönherr
  Czasopismo:
  Linguistische Treffen in Wrocław. Grenzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft I (rok: 2017, tom: 13, strony: 203-216), Wydawca: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23817/lingtreff.13-18 - link do publikacji
 8. Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej: Kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym
  Autorzy:
  Monika Schönherr
  Czasopismo:
  Applied Linguistics Papers (rok: 2018, tom: 25/1, strony: 117-126), Wydawca: Sambor Grucza
  Status:
  Opublikowana
 9. Schriftliches Problemlösen im Germanistikstudium: Schreiben nach Gefühl oder nach Modell?
  Autorzy:
  Tadeusz Zuchewicz
  Czasopismo:
  Linguistische Treffen in Wrocław. Grenzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft I (rok: 2017, tom: 13, strony: 281-289), Wydawca: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23817/lingtreff.13-24 - link do publikacji
 10. Verbalphrase im deutschen und im polnischen Expertentext (am Beispiel philologischer Aufsätze)
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Czasopismo:
  Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Sprachebenen und ihre Kategorisierungen (rok: 2017, tom: 6, strony: 45126), Wydawca: Edyta Błachut, Adam Gołębiowski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23817/bzspr.6-1 - link do publikacji
 11. Die Werkstatt des Forschers: einige Überlegungen zum Begriffsinhalt und –umfang
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Czasopismo:
  Studia Linguistica. Acta Universitatis Wratislaviensis No 4003 (rok: 2020, tom: XXXIX, strony: 75-84), Wydawca: Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.19195/0137-1169.39.4 - link do publikacji
 12. Das Prinzip der Objektivität in akademischen Texten: Modalisierende Signale im deutsch-polnischen Kontrast
  Autorzy:
  Monika Schönherr
  Czasopismo:
  Studia Linguistica. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3951 (rok: 2019, tom: XXXVIII, strony: 95-115), Wydawca: Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/0137-1169.38.7 - link do publikacji
 13. Zum Gebrauch von Kopulasätzen in deutschen und polnischen wissenschaftlichen Texten
  Autorzy:
  Adam Gołębiowski
  Czasopismo:
  Linguistische Treffen in Wrocław. Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch III (rok: 2016, tom: 12, strony: 23-30), Wydawca: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek
  Status:
  Opublikowana
 14. Zwischen Konvention und Intuition. Tempus-Aspekt-Interdependenzen in wissenschaftlichen Texten
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Czasopismo:
  Sprachreport (rok: 2020, tom: 43831, strony: 30-39), Wydawca: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14618/sr-1-2020-cir - link do publikacji
 15. Chinesische StudentInnen schreiben wissenschaftliche Texte. Ein umfragegestützter Erfahrungsbericht
  Autorzy:
  Magdalen Plinta
  Czasopismo:
  Linguistische Treffen in Wrocław. Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch III (rok: 2016, tom: 12, strony: 145-154), Wydawca: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek
  Status:
  Opublikowana
 16. Komposita in geisteswissenschaftlichen Texten. Eine konfrontative Analyse von Arbeiten deutscher und polnischer Germanistikstudierender
  Autorzy:
  Adam Gołębiowski
  Czasopismo:
  Naukovi zapiski. Seriâ: Filologični nauki / Research Bulletin. Series: Philological Sciences (rok: 2018, tom: 165, strony: 210-216), Wydawca: Oleg Semeniuk
  Status:
  Opublikowana
 17. Wissenschaftlicher Diskurs. Deutsch-polnische Kontraste
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Czasopismo:
  AION – Sezione Germanica XXIV/2014 (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Napoli) (rok: 2014, tom: 24, strony: 31-45), Wydawca: Silvia Palermo
  Status:
  Opublikowana
 1. Deutsche und polnische Normen des wissenschaftlichen Schreibens. Ein Konfrontationsversuch
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Konferencja:
  Texte im Spannungsfeld von medialen Spielräumen und Normorientierung. Pisaner Fachtagung 2014 zur interkulturellen Perspektiven der internationalen Germanistik (rok: 2015, ), Wydawca: Martine Dalmas, Marina Foschi Albert, Marianne Hepp, Eva Neuland
  Data:
  konferencja 23.-25.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Genrespezifische Dissonanzen abbauen – aber wie?
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Konferencja:
  Internationales Symposium "Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: kontrastive Perspektiven (rok: 2018, ), Wydawca: Lesław Cirko, Karin Pittner
  Data:
  konferencja 28-29.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Gliederung studentischer Texte im deutsch-polnischen Sprachvergleich
  Autorzy:
  Tadeusz Zuchewicz
  Konferencja:
  Internationales Symposium "Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: kontrastive Perspektiven (rok: 2018, ), Wydawca: Lesław Cirko, Karin Pittner
  Data:
  konferencja 28-29.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Phraseologisierte Partizipialkonstruktionen in wissenschaftlichen Texten
  Autorzy:
  Agnieszka Nyenhuis
  Konferencja:
  XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Germanistik zwischen Tradition und Innovation (rok: 2016, ), Wydawca: Jianhua Zhu, Jin Zhao, Michael Szurawitzki
  Data:
  konferencja 23.-30.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Zum Gebrauch von Parenthesen in deutschen und polnischen wissenschaftlichen Texten
  Autorzy:
  Adam Gołębiowski
  Konferencja:
  26. Internationale Linguistenkonferenz. Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis (rok: 2016, ), Wydawca: Edyta Błachut, Adam Gołębiowski
  Data:
  konferencja 18-20.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Zum Nominalstil in der Wissenschaftssprache
  Autorzy:
  Adam Gołębiowski
  Konferencja:
  Kontroversen in der heutigen germanistischen Linguistik: Ansichten, Modelle, Theorien (rok: 2015, ), Wydawca: Edyta Błachut, Adam Gołębiowski
  Data:
  konferencja 21-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Zur syntaktischen Kondensierung in Arbeiten deutscher und polnischer Germanistikstudierender
  Autorzy:
  Adam Gołębiowski
  Konferencja:
  Internationales Symposium "Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: kontrastive Perspektiven (rok: 2018, ), Wydawca: Lesław Cirko, Karin Pittner
  Data:
  konferencja 28-29.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. "Ich behaupte" heißt nicht "man behauptet". Ein Plädoyer für mehr Eigenverantwortung in der Wissenschaft
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Konferencja:
  Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte - Methoden - Didaktik (rok: 2014, ), Wydawca: Edyta Błachut, Adam Gołębiowski
  Data:
  konferencja 16-18.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Inhaltsverzeichnisse in deutschen und polnischen Ratgebern für das Fach Akademisches Schreiben
  Autorzy:
  Magdalena Plinta
  Konferencja:
  Kontroversen in der heutigen germanistischen Linguistik: Ansichten, Modelle, Theorien (rok: 2015, ), Wydawca: Edyta Błachut, Adam Gołębiowski
  Data:
  konferencja 21-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Kopulasätze und der Nominalstil. Überlegungen anhand deutscher und polnischer geisteswissenschaftlicher Fachtexte
  Autorzy:
  Adam Gołębiowski
  Konferencja:
  Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa (rok: 2019, ), Wydawca: Anita Czeglédy, Anikó Szilágyi-Kósa
  Data:
  konferencja 29-30.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Metatexte in deutschen und polnischen wissenschaftlichen Artikeln von Linguisten
  Autorzy:
  Agnieszka Nyenhuis
  Konferencja:
  Internationales Symposium "Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: kontrastive Perspektiven (rok: 2018, ), Wydawca: Lesław Cirko, Karin Pittner
  Data:
  konferencja 28-29.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 12. Zitieren und Verweisen in studentischen Arbeiten - Formen, Funktionen und Fallstricke
  Autorzy:
  Karin Pittner
  Konferencja:
  Kontroversen in der heutigen germanistischen Linguistik: Ansichten, Modelle, Theorien (rok: 2015, ), Wydawca: Edyta Błachut, Adam Gołębiowski
  Data:
  konferencja 21-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Ebenen des Vergleichs von Arbeiten deutscher und polnischer Studierender
  Autorzy:
  Karin Pittner
  Konferencja:
  Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte - Methoden - Didaktik (rok: 2014, ), Wydawca: Edyta Błachut, Adam Gołębiowski
  Data:
  konferencja 16-18.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 14. Einleitung: Wissenschaftliches Schreiben interkulturell - betrachtet aus einer Erwerbsperspektive
  Autorzy:
  Lesław Cirko, Karin Pittner
  Konferencja:
  Internationales Symposium "Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: kontrastive Perspektiven (rok: 2018, ), Wydawca: Lesław Cirko, Karin Pittner
  Data:
  konferencja 28-29.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Zum Artikelgebrauch in wissenschaftlichen Texten polnischer Germanistikstudierender. Eine korpusgestützte Fallstudie
  Autorzy:
  Monika Schönherr
  Konferencja:
  Internationales Symposium "Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: kontrastive Perspektiven (rok: 2018, ), Wydawca: Lesław Cirko, Karin Pittner
  Data:
  konferencja 28-29.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Lesław Cirko, Adam Gołębiowski, Monika Schönherr, Tadeusz Zuchewicz
  Książka:
  Deutsche Ratgeber für das Fach Akademisches Schreiben. Ein bibliographischer Abriss 2000-2016 (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: monografia obejmuje 93 strony), Wydawca: nie dotyczy
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Magdalena Plinta
  Książka:
  Polskie poradniki pisania prac dyplomowych. Rys historyczny i bibliografia (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: monografia obejmuje 82 strony), Wydawca: nie dotyczy
  Status:
  Opublikowana
 3. brak
  Autorzy:
  Lesław Cirko
  Książka:
  Nützliche Wendungen für das Fach Akademisches Schreiben (rok: 2019, tom: brak, strony: 126), Wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag
  Status:
  Opublikowana