Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strukturalizm Jana Mukařovskiego a kontekst nowoczesności

2013/08/T/HS2/00097

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aneta Daszuta 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 60 734 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Struktury światów możliwych. Lubomír Doležel versus Jan Mukařovský
  Autorzy:
  Aneta Daszuta
  Czasopismo:
  Tekstualia (rok: 2013, tom: Varia Online, strony: 44945), Wydawca: Dom Kultury Śródmieście
  Status:
  Opublikowana
 2. A meta-structuralist trap: Periodisation and Jan Mukařovský's structuralism
  Autorzy:
  Aneta Daszuta
  Czasopismo:
  Adeptus (rok: 2018, tom: 12, strony: 44945), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/a.1808 - link do publikacji
 1. Od věci-díla k dílu-věci. Flirt vznešenosti se všedností v české estetické reflexi 1. poloviny 20. století (From the Thing-Work of Art to the Work of Art-Thing. Flirtation of the Noble and the Ordinary in Czech aesthetic reflection in the first half of the 20th century)
  Autorzy:
  Aneta Daszuta
  Książka:
  Lidský život a každodennost v literatuře (Human life and everyday life in literature) (rok: 2016, tom: [1], strony: 38-45), Wydawca: Filozofická fakulta UK
  Status:
  Opublikowana
 2. [książka]
  Autorzy:
  Jan Mukařovský (tłum. Aneta Daszuta)
  Książka:
  Zamierzone i niezamierzone w sztuce (przekład, komentarz naukowy - A. Daszuta; posłowie: A. Daszuta, O uwikłaniach dzieła sztuki w poetyce i estetyce Jana Mukařovskiego) (rok: 2014, tom: [1], strony: 110 ss.), Wydawca: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
  Status:
  Opublikowana
 3. Czeskie próby walki z chaosem w okresie międzywojennym
  Autorzy:
  Aneta Daszuta
  Książka:
  Wojna – retoryka walki (rok: 2015, tom: 1, strony: 231-249), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowana
 4. Ekspansja form. O jednym z aspektów modernizacji czeskiej myśli estetycznej w pierwszej połowie XX w.
  Autorzy:
  Aneta Daszuta
  Książka:
  Fabryka Słowian. Modernizacje (rok: 2017, tom: [1], strony: 65-104), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowana
 5. [książka]
  Autorzy:
  Jan Mukařovský (tłum. Aneta Daszuta)
  Książka:
  Studia semiologiczne (przekład, komentarz naukowy - A. Daszuta; posłowie: A. Daszuta, Wieloznaczna znakowość sztuki) (rok: 2017, tom: [2], strony: 126 ss.), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana