Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością

2012/07/B/HS4/03008

Słowa kluczowe:

zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie różnorodnością zaangażowanie pracowników

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisława Borkowska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 396 790 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2016-07-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny (laptop) oraz drukarka. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Motywowanie różnorodnego zespołu pracowniczego
  Autorzy:
  Anna Jawor-Joniewicz, Barbara Sajkiewicz
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2017, tom: 4(964), strony: 27-47), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2017.0964.0402 - link do publikacji
 2. Budowa zaangażowania pracowników jako cel strategiczny MAN Bus Sp. z o.o.
  Autorzy:
  Barbara Sajkiewicz
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2014, tom: 2, strony: 65-72), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 3. Oczekiwania pracowników w różnym wieku, jako podstawa budowy systemów zaangażowania na zasadach zarządzania różnorodnością-badania IPiSS
  Autorzy:
  Barbara Sajkiewicz
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2016, tom: 44624, strony: 53-65), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 4. Budowanie zaangażowania pracowników na przykładzie DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
  Autorzy:
  Anna Jawor-Joniewicz
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2014, tom: 2, strony: 53-63), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 5. Zarządzanie różnorodnością - spojrzenie w przyszłość
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2016, tom: 44624, strony: 139-148), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 6. Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością
  Autorzy:
  Anna Jawor-Joniewicz
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2016, tom: 44624, strony: 39-51), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 7. Human Resource Management 3-4/2016
  Autorzy:
  Anna Jawor-Joniewicz, Stanisława Borkowska, red.
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2016, tom: 44624, strony: 226), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 8. Rola zaangażowania pracowników
  Autorzy:
  Stanisława Borkowska
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2014, tom: 2, strony: 44830), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 9. "Building the Involvement of Employees through Diversity Management,
  Autorzy:
  Anna Jawor-Joniewicz,
  Czasopismo:
  Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 28, (Nr 4 /2014), , (rok: 2014, tom: 28, strony: 89-103), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
  Status:
  Opublikowana
 10. Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2014, tom: 2, strony: 27-38), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim a efektywność organizacji,
  Autorzy:
  Anna Jawor-Joniewicz, Barbara Sajkiewicz,
  Książka:
  "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Tom 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne", (rok: 2014, tom: 349, strony: 130-139), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 2. Human Capital and HRM as a Source of Competitive Advantage and Effectiveness: Evidence from Poland
  Autorzy:
  Anna Jawor-Joniewicz, Łukasz Sienkiewicz
  Książka:
  Competitiveness of CEE Economies and Businesses Multidisciplinary Perspectives on Challenges and Opportunities (rok: 2016, tom: 1, strony: 175-196), Wydawca: Springer International Publishing Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 3. monografia
  Autorzy:
  Stanisława Borkowska, Anna Jawor-Joniewicz, Anna Rogozińska-Pawełczyk, Barbara Sajkiewicz, Piotr Chmielarz
  Książka:
  Employee engagement building in the context of diversity management (rok: 2016, tom: 1, strony: 182), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 4. monografia
  Autorzy:
  Stanisława Borkowska, Anna Jawor-Joniewicz, Anna Rogozińska-Pawełczyk, Barbara Sajkiewicz, Piotr Chmielarz
  Książka:
  Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością (rok: 2016, tom: 1, strony: 216), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana