Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Luminescencyjna charakteryzacja izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć

2012/07/B/ST8/03890

Słowa kluczowe:

izolatory ceramiczne defekty pułapki nośników ładunku sieci energetyczne luminescencja termoluminescencja

Deskryptory:

 • ST8_5: Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Arkadiusz Mandowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 274 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-16

Zakończenie projektu: 2017-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Analysis of OSL decay characteristics for beta-irradiated potassium chloride samples IF: 1,442
  Autorzy:
  R. Majgier, M. Biernacka, R. Smyka, A. Mandowski
  Czasopismo:
  Radiation Measurements (rok: 2017, tom: 106, strony: 67-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radmeas.2017.05.006 - link do publikacji
 2. Numerical analysis of a new spectrally resolved thermoluminescence measurement method. IF: 2,791
  Autorzy:
  Ewa Mandowska, Arkadiusz Mandowski
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2019, tom: 136, strony: 603-607), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2019.01.040 - link do publikacji
 3. Struktura pułapkowa izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć" IF: 0,242
  Autorzy:
  A. Mandowski, E. Mandowska, R. Sobota, M. Kornatka
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2015, tom: 9, strony: 121-124), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2015.09.32 - link do publikacji
 4. Analiza pomiarów termoluminescencji izolatorów porcelanowych średniego napięcia
  Autorzy:
  Rafał SOBOTA, Janusz SOWIŃSKI
  Czasopismo:
  PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (rok: 2017, tom: R.93 nr.4, strony: 104-108), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2017.04.26 - link do publikacji
 5. Influence of thermal treatment on OSL regeneration in potassium chloride IF: 1,071
  Autorzy:
  Renata Majgier, Magdalena Biernacka, Arkadiusz Mandowski
  Czasopismo:
  Radiation Measurements (rok: 2016, tom: 90, strony: 242-246), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radmeas.2016.01.019 - link do publikacji
 6. Characteristic features of spectrally resolved luminescence in crystalline phosphors IF: 2,686
  Autorzy:
  Ewa Mandowska
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 188, strony: 313–318), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.04.053 - link do publikacji
 7. Spektralnie rozdzielcza termoluminescencja diamentów CVD jako detektorów promieniowania jonizującego
  Autorzy:
  Ewa MANDOWSKA, Arkadiusz MANDOWSKI
  Czasopismo:
  PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (rok: 2017, tom: R. 93 NR 8/2017, strony: 81-84), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2017.08.21 - link do publikacji
 8. Nowa metoda spektralnie rozdzielczego pomiaru ultra-słabej luminescencji
  Autorzy:
  Ewa MANDOWSKA
  Czasopismo:
  PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (rok: 2017, tom: R. 93 NR 8/2017, strony: 98-101), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2017.08.26 - link do publikacji
 9. Wybrane aspekty teoretyczne badań termoluminescencji w porcelanie elektrotechnicznej – omówienie
  Autorzy:
  RAFAŁ SOBOTA
  Czasopismo:
  MATERIAŁY CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/ (rok: 2017, tom: 69 (2), strony: 115-119), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 10. Spectrally resolved thermoluminescence of pure potassium chloride crystals IF: 1,156
  Autorzy:
  E.Mandowska, R Majgier. A. Mandowski
  Czasopismo:
  Applied Radiation and Isotopes (rok: 2017, tom: 129, strony: 171-179), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apradiso.2017.08.023 - link do publikacji
 1. Possible relation between thermoluminescence and chemical composition of electrical porcelain
  Autorzy:
  R. Sobota, A. Mandowski
  Konferencja:
  8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA) (rok: 2015, ), Wydawca: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, DEPT ELECTRICAL POWER ENGRG, LETNA 9, KOSICE, 00000, SLOVAKIA
  Data:
  konferencja SEP 16-18, 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Thermoluminescence Phenomena of Electrical Porcelain
  Autorzy:
  R. Sobota
  Konferencja:
  8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA) (rok: 2015, ), Wydawca: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, DEPT ELECTRICAL POWER ENGRG, LETNA 9, KOSICE, 00000, SLOVAKIA
  Data:
  konferencja SEP 16-18, 2015
  Status:
  Opublikowana