Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prognozowanie aktywności kontrolowanej hiperstymulacji jajników na podstawie oceny ekspresji GDF-9 mRNA w komórkach ziarnistych oraz stężenia białka GDF-9 w płynie pęcherzykowym i surowicy krwi kobiet zakwalifikowanych do IVF.

2012/07/N/NZ5/00069

Słowa kluczowe:

GDF-9 mutacje genu dla GDF-9 kontrolowana hiperstymulacja jajników IVF

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Ożegowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-15

Zakończenie projektu: 2017-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Expression pattern of new genes regulating female sex differentiation and in vitro maturational status of oocytes in pigs IF: 2,136
  Autorzy:
  Katarzyna O_zegowska a, Marta Dyszkiewicz-Konwinska b, d, Piotr Celichowski c, Mariusz J. Nawrocki d, Artur Bryja d, Maurycy Jankowski d, Wiesława Kranc d, Maciej Bra˛zert a, Sandra Knap c, d, Michal Jeseta e, Mariusz T. Skowronski f, Dorota Bukowska g, Paweł Antosik g, Klaus P. Brüssow g, Andrzej Bre˛borowicz h, Małgorzata Bruska d, Michał Nowicki c, Leszek Pawelczyk a, Maciej Zabel c, i, Bartosz Kempisty
  Czasopismo:
  Theriogenology (rok: 2018, tom: 121, strony: 122-133), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.theriogenology.2018.08.019 - link do publikacji
 2. Genes involved in Hormone Metabolism and Cellular Response in Human Ovarian Granulosa Cells IF: 1,397
  Autorzy:
  Kranc W.; Kempisty B.; Ozegowska K.; Brazert M. ; Budna J. ; celichowski P.; Jankowski M.; Chermula B.; Jeseta; Pawelczyk L.; Bruska M.; Nowicki M.; Zabel M.
  Czasopismo:
  Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents , Wydawca: Biolife s.a.s
  Status:
  Złożona
 3. Genes responsible dor proliferation, differentiationa and jucntion adhesionare significantly up-regulated i human ovarian granulosa cells during long- term IF: 2,164
  Autorzy:
  Kranc W, Ozegowska K, Kempisty B
  Czasopismo:
  Histochemistry and Cell Biology , Wydawca: springer
  Status:
  Złożona
 4. Transcriptomic profile of cell cycle progression genes in human ovarian granulosa cells IF: 3,1
  Autorzy:
  Kranc Wiesława; Brązert Maciej, Budna Joanna; Celichowski Piotr, Ożegowska Katarzyna; Khozmi Ronza; Jeseta Michał; Pawelczyk Leszek; Bręborowicz Andrzej; Rachoń Dominik; Bruska Małgorzata; Nowicki Michał; Zabel Maciej; Kempisty Bartosz
  Czasopismo:
  Reproduction , Wydawca: bioscientifica
  Status:
  Złożona
 5. Planning and preparation for pregnancy among women with and without a history of infertility IF: 0,576
  Autorzy:
  Ignaszak-Kaus Natalia, Ożegowska Katarzyna, Piekarski Piotr, Pawelczyk Leszek, Jędrzejczak Piotr
  Czasopismo:
  Ginekologia Polska (rok: 2018, tom: 89(2), strony: 74-79), Wydawca: Via Medica Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5603/GP.a2018.0013 - link do publikacji
 6. Genes responsible for proliferation, differentiation and junction a 1 dhesion are significantly up-regulated in 2 human ovarian granulosa cells during long-term primary culture in vitro IF: 2,164
  Autorzy:
  Wiesława Kranc, Maciej Brązert, Joanna Budna, Piotr Celichowski, Artur Bryja, Mariusz J. Nawrocki, Katarzyna Ożegowska, Maurycy Jankowski, Błażej Chermuła, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Michal Jeseta, Leszek Pawelczyk, Andrzej Bręborowicz, Dominik Rachoń , Małgorzata Bruska, Michał Nowicki, Maciej Zabel, Bartosz Kempisty
  Czasopismo:
  Histochemistry and Cell Biology , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 7. Expression Profile of Genes Regulating Steroid Biosynthesis and Metabolism in Human Ovarian Granulosa Cells—A Primary Culture Approach IF: 3,687
  Autorzy:
  Kranc W; Brazert M; Ozegowska K; Nawrocki MJ; Budna J; Celichowski P; Dyszkiewicz-Konwińska M; Jankowski M; Jeseta M; Pawelczyk L; Bruska M; Nowicki M; Zabel M; Kempisty B
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2017, tom: 18, strony: 2673), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms18122673 - link do publikacji