Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czynniki środowiskowo-klimatyczne wpływające na rozwój mikroorganizmów, zdolnych do równoczesnej bioremediacji węglowodorów alifatycznych i aromatycznych

2012/07/N/NZ9/00920

Słowa kluczowe:

mikroorganizmy węglowodory alifatyczne i aromatyczne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,CARD-FISH bioremediacja bioróżnorodność

Deskryptory:

 • NZ9_10: Bioremediacja
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Brzeszcz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 860 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-13

Zakończenie projektu: 2017-06-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. r-strategist versus K-strategist for the application in bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils IF: 2,131
  Autorzy:
  Brzeszcz J., Steliga T., Kapusta P., Turkiewicz A., Kaszycki P.
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2016, tom: 106, strony: 41–52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 2. Aerobic bacteria degrading both n-alkanes and aromatic hydrocarbons: an undervalued strategy for metabolic diversity and flexibility IF: 2,41
  Autorzy:
  Joanna Brzeszcz, Paweł Kaszycki
  Czasopismo:
  Biodegradation (rok: 2018, tom: 29, strony: 359-407), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10532-018-9837-x - link do publikacji
 1. Rhodococci as potential biodegraders of aromatic and aliphatic hydrocarbons
  Autorzy:
  J.Brzeszcz, P. Kaszycki, P. Kapusta
  Konferencja:
  16th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (rok: 2014, ), Wydawca: International Biodeterioration and Biodegradation Society
  Data:
  konferencja 3-5.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Biodegradative potential of actinobacteria towards both aliphatic and aromatic hydrocarbons
  Autorzy:
  Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Paweł Kaszycki
  Konferencja:
  16th International Symposium on Microbial Ecology (ISME16) (rok: 2016, ), Wydawca: ISME
  Data:
  konferencja 21-26.08.2016
  Status:
  Opublikowane