Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 47 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Hedone jako kryterium etyczne w filozofii Platona i Arystotelesa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Artur Pacewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 2. Idea polityki realizacji w ujęciu Jose Ortegi y Gasseta

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Dorota Leszczyna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 3. Return migrants inclusion and employment: the case of return migration from the UK to Poland.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Karolak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 4. Parlamenty narodowe jako "multi-arena players" w Unii Europejskiej ?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Borońska-Hryniewiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 5. Porządek publiczny a walka o uznanie. Estetyka polityczna wykluczeń społecznych

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Adam Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 6. Ewolucja układu sił a stabilność regionu Bałkanów Zachodnich w okresie postzimnowojennym

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Ida Orzechowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 7. Recepcja francuskiego konwencjonalizmu w polskiej tradycji filozoficznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Szlachcic

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 8. Polityka sportowa Republiki Federalnej Niemiec po 1990 r. w kontekście regulacji Unii Europejskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Matras

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 9. Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej w Afryce Subsaharyjskiej. Przypadek Tanzanii

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Polus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 10. Koncepcja globalnych dóbr publicznych a działalność Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Kopiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 11. Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 roku - wielopłaszczyznowa analiza znaczenia regionu z wykorzys...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marek Musioł

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 12. Kryzys państwa. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego na przykładzie Katalonii i Szkocji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Wiszniowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 13. Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Drałus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 14. Dwie strony tej samej monety? Badanie potencjału współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 15. Migracje piłkarzy na tle migracji pracowników w Unii Europejskiej na początku XXI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marzena Józefczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 16. Media a dyskurs polityczny w postkomunistycznej Ukrainie. Studium przypadku dyskursu integracji europejskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Oleksii Polegkyi

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 17. Kryzys nauki o polityce z perspektywy filozofii politycznych Leo Straussa i Erica Voegelina

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Marek Pająk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 18. Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Wróblewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 19. Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym - analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Pacześniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 20. Sieciowy model formowania koalicji gabinetowych. Studium porównawcze przypadków Wielkiej Brytanii, Kanady i Nowej Zeland...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Antoszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 21. Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Beata Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 22. Badanie chwiejności wewnątrzparlamentarnej w wybranych państwach Europy. Perspektywa krytycznej analizy systemowej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Antoszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 23. Poza idealizmem i realizmem: filozofia Nicolaia Hartmanna i Jose Ortegi y Gasseta

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Dorota Leszczyna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 24. Podmioty gospodarki społecznej w polityce Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Klimowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 25. Transformacja modelu komunikowania politycznego w Polsce poprzez nowe media: longitudinalne badanie wybranych narzędzi i...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Jacuński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 26. Ujawnianie polityczności. Związki pomiędzy filozofią, estetyką, polityką i sztuką w projekcie "Le Partage du sensible" J...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: Łukasz Andrzejewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 27. Informatyczny model międzynarodowych stosunków energetycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego państw i regionów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Agnieszka Rządkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 28. Innowacje w zarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Aldona Wiktorska-Święcka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 29. Intergovernmentalizm a ponadnarodowośc? Zagadka polityki zagranicznej Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Sus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 30. Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich - wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Fijałkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 31. Żydzi i Niemcy w polskiej pamięci zbiorowej. Dwa studia przypadków formowania się pamięci w społecznościach lokalnych po...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Barbara Pabjan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 32. Struktura społeczna, sieci społeczne a gust i praktyki konsumpcyjne

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Cebula

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 33. Archetyp jako forma symboliczna w koncepcji Carla Gustava Junga oraz w pracy artystyczno-badawczej Jerzego Grotowskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Patrycja Neumann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 34. "Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady"? Nowa mobilność mieszkaniowa na obszary poza metropolitalne w (post)pandemiczn...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kajdanek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 35. Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych. Studia przypadków

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jarosław Sadłocha

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 36. Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei społecznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Elżbieta Stadtmüller

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 37. Fredric Jameson: teoria krytyczna i historia form estetycznych. Kontekstowa analiza filozoficzna i społeczno-polityczna

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS1

  Kierownik: Tomasz Gaczoł

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 38. Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość - Marthy Nussbaum koncepcja zdolności (capability) jako podstawa społecznego egalitar...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Urszula Lisowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 39. Między ideologią a filozofią. Recepcja G. W. F. Hegla w Hiszpanii

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Leszczyna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 40. Polski model dyplomacji publicznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Beata Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 41. Relacje na linii rząd - kobiece NGOs w państwie Subsaharyjskim. Przypadek Tanzanii

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: Anna Cichecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 42. COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu ...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adam Mrozowicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 43. Informatycy w centrach outsourcingu usług dla biznesu w Polsce. Socjologiczne studium doświadczenia pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Szymon Pilch

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 44. Relacje pomiędzy partiami politycznymi na poziomie europejskim a grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Paula Wiśniewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 45. Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Polus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 46. Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Ufel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 47. (De/Re)Konstruowanie granic - narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawc...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Opiłowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych