Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dyskurs apofatyczny we współczesnych badaniach literackich i kulturowych

2012/07/N/HS2/00669

Słowa kluczowe:

dyskurs apofatyczny teologia negatywna dekonstrukcja niewyrażalność praktyka tekstualna

Deskryptory:

  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
  • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agata Wilczek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 89 970 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-01

Zakończenie projektu: 2016-03-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer przenośny (notebook) wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 3 000 PLN