Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji.

2012/07/B/HS4/00451

Słowa kluczowe:

wzrost gospodarczy PKB populacja regiony peryferyjne Królestwo Polskie Galicja zabór pruski

Deskryptory:

 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Koryś 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 294 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2017-01-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Przemysłowe peryferia. Polska północno-wschodnia w latach 1870-1939
  Autorzy:
  Cecylia Leszczyńska
  Czasopismo:
  OPTIMUM. Studia Ekonomiczne (rok: 2017, tom: 2(86), strony: 93-118), Wydawca: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwesytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/ose.2017.02.86.07 - link do publikacji
 2. Urbanization and GDP per capita: new data and results for the Polish lands, 1790-1910 IF: 0,595
  Autorzy:
  Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński, Nikolaus Wolf
  Czasopismo:
  Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History , Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Złożona
 3. Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie I globalizacji (1870-1910)
  Autorzy:
  Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński, Nikolaus Wolf
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2018, tom: 2, strony: 127-155), Wydawca: Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami. Porównanie poziomu produktu regionalnego brutto per capita w Królestwie Polskim, Galicji i zaborze pruskim na przełomie XIX i XX w. (wyniki pierwszych estymacji)
  Autorzy:
  Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński
  Czasopismo:
  Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych (rok: 2017, tom: 78, strony: 163-198), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Instyt Historii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/RDSG.2017.06 - link do publikacji
 5. Struktura zawodowa ziem polskich na przełomie XIX i XX wieku
  Autorzy:
  Maciej Tymiński, Piotr Koryś
  Czasopismo:
  Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych (rok: 2015, tom: LXXV, strony: 129-166), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Instyt Historii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/RDSG.2015.02 - link do publikacji
 6. Economic growth on the Western periphery of Russian Empire: Estimates of GDP per capita of the Congress Kingdom of Poland (for years 1870-1912) IF: 0,814
  Autorzy:
  Piotr Koryś, Maciej Tymiński
  Czasopismo:
  European Review of Economic History , Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Złożona
 1. Surowce naturalne a regionalny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku (w obecnych granicach Polski)
  Autorzy:
  Piotr Koryś, Maciej Tymiński
  Książka:
  Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków (rok: 2016, tom: -, strony: 89-98), Wydawca: GAJT
  Status:
  Opublikowana
 2. Zasoby naturalne a struktura przemysłu: Podlasie w stuleciu 1870-1970
  Autorzy:
  Cecylia Leszczyńska
  Książka:
  Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych na ziemiach polskich - aspekt historyczny (rok: 2016, tom: -, strony: 131-146), Wydawca: GAJT
  Status:
  Opublikowana
 3. Przed i po Wielkiej Wojnie – struktura zawodowa na ziemiach polskich 1900-1921
  Autorzy:
  Maciej Tymiński, Piotr Koryś
  Książka:
  Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów (rok: 2015, tom: -, strony: 35-46), Wydawca: GAJT
  Status:
  Opublikowana