Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania skuteczności i efektywności funkcjonowania Systemów Ekozarządzania i Audytu EMAS w przedsiębiorstwach na terenie Polski.

2012/07/N/HS4/02654

Słowa kluczowe:

znormalizowane systemy zarządzania system zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS system ekozarządzania i audytu skuteczność i efektywność systemu EMAS,

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Beata Szyszka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 97 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2016-07-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effectiveness of EMAS: A case study of Polish companies registered under EMAS IF: 4,959
  Autorzy:
  Beata Szyszka, Alina Matuszak-Flejszman, Lara Johannsdottir
  Czasopismo:
  Journal of Cleaner Production (tom: bd, strony: bd), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 2. EMAS in Poland: performance, effectiveness and future perspectives IF: 0,79
  Autorzy:
  Beata Szyszka, Alina Matuszk-Flejszman
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2017, tom: Vol. 26, No. 2, strony: 809-817), Wydawca: Firma Wydawnicza HARD s.c. Jerzy Radecki, Hanna Radecka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/65544 - link do publikacji
 3. Eco-balanced scorecard as a supporting tool in EMAS system
  Autorzy:
  Beata Szyszka, Alina Matuszak-Flejszman
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensia (rok: 2016, tom: Vol. 4, No. 10, strony: 110-121), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 1. The Role of Stakeholders in the Eco-management and Audit Scheme
  Autorzy:
  Beata Szyszka, Alina Matuszak-Flejszman
  Konferencja:
  International Symposium on Environment ATINER 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Athens Institute for Education and Research
  Data:
  konferencja maj 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. EMAS: unfulfilled expectations and challenges associated with the planned publication of the new ISO 14001:2015
  Autorzy:
  Beata Szyszka, Alina Matuszak-Flejszman
  Książka:
  Sustainable Development (rok: 2015, tom: 1, strony: 313-323), Wydawca: WIT Press
  Status:
  Opublikowana