Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej

2012/07/D/HS1/01099

Słowa kluczowe:

podmiotowość podmiot fenomenologia filozofia analityczna tożsamość świadomość

Deskryptory:

 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
 • HS1_7: Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adriana Warmbier 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 217 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-19

Zakończenie projektu: 2016-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Aystotelesowska etyka cnót i posthumanistyczny projekt doskonalenia natury ludzkiej IF: 12
  Autorzy:
  Adriana Warmbier
  Czasopismo:
  Ethos (rok: 2015, tom: 3(111), strony: 95-113), Wydawca: Wydział Filozofii KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12887/28-2015-3-111-07 - link do publikacji
 2. Zapobieganie chorobom przenoszonym genetycznie - problem "szkody prokreacyjnej" IF: 10
  Autorzy:
  Marta Soniewicka
  Czasopismo:
  Principia (rok: 2013, tom: LVII - LVII, strony: 141-164), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Aureus
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843887PI.14.008.1532 - link do publikacji
 3. Cechy psychiczne człowieka a idee transhumanizmu IF: 7
  Autorzy:
  Beata Płonka
  Czasopismo:
  Ethics in Progress (rok: 2015, tom: vol 6 nr 1, strony: 159-188), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2015.1.12 - link do publikacji
 4. Moral Perfection and the Demand for Human Enhancement IF: 7
  Autorzy:
  Adriana Warmbier
  Czasopismo:
  Ethics in Progress (rok: 2015, tom: Vol. 6, nr 1, strony: 23-37), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2015.1.4 - link do publikacji
 5. Neurobiology of Consciousness: Current Research and Perspectives IF: 8
  Autorzy:
  Beata Płonka
  Czasopismo:
  Studia Humana (rok: 2015, tom: Vol. 4/4, strony: 23-38), Wydawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/sh - link do publikacji
 6. Podmiotowe uwarunkowania wolności realnej. Wokół Ingardenowskiej wersji kompatybilizmu. IF: 7
  Autorzy:
  Filip Kobiela
  Czasopismo:
  Kwartalnik Filozoficzny (rok: 2015, tom: XLIII, zeszyt 4, strony: 44701), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 7. Salva Phaenomenis. Phenomenological Dimension of Subjectivity in the Frame of the Reductionist Paradigm of the Cognitive Sciences IF: 8
  Autorzy:
  Filip Kobiela
  Czasopismo:
  Studia Humana (rok: 2015, tom: Vol. 4/2, strony: 44632), Wydawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/sh-2015-0011 - link do publikacji
 8. Nature or Nurture - Will Epigenomics Solve the Dilemma? IF: 8
  Autorzy:
  Beata Płonka
  Czasopismo:
  Studia Humana (rok: 2016, tom: Vol. 5/2, strony: 13-36), Wydawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/sh-2016-0007 - link do publikacji
 9. Spór o pojecie intersubiektywności. Transcendentalizm etyczny a podmiotowa treść doświadczenia IF: 7
  Autorzy:
  Adriana Warmbier
  Czasopismo:
  Kwartalnik Filozoficzny (rok: 2015, tom: XLIII, zeszyt 4, strony: 45-60), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 1. Etyka i pojęcie charakteru moralnego. O starożytnym ideale kierowania sobą
  Autorzy:
  Adriana Warmbier
  Książka:
  Wolność jako odpowiedzialność (rok: 2016, tom: -, strony: 243-257), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. The Causal Structure of the World in Ingarden's Ontology
  Autorzy:
  Filip Kobiela
  Książka:
  Substantiality and Causality (rok: 2014, tom: 60, strony: 39-60), Wydawca: Walter de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Adriana Warmbier - redakcja
  Książka:
  The Idea of Excellence and Human Enhancement. Reconsidering the Debate on Transhumanism in Light of Moral Philosophy and Science (rok: 2018, tom: -, strony: 300), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. -
  Autorzy:
  Adriana Warmbier - redakcja
  Książka:
  Spór o podmiotowość - perspektywa interdyscyplinarna (rok: 2016, tom: -, strony: 311), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 5. The Concept of Human Dignity in Polish Legal Culture
  Autorzy:
  Marta Soniewicka, Justyna Holocher
  Książka:
  Handbook of Human Dignity in Europe (rok: 2019, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Donżuanizm filozoficzny Fryderyka Nietzschego
  Autorzy:
  Marta Soniewicka
  Książka:
  Wolność jako odpowiedzialność (rok: 2016, tom: -, strony: 259-276), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana