Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne terenów położonych wzdłuż autostrady A2 na odcinku Emilia - Wartkowice

2012/07/N/HS4/02310

Słowa kluczowe:

przekształcenia przestrzenne terenu przekształcenia funkcjonalne terenu autostrada,

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Lechowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 148 975 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2018-07-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowalny na przykładzie gminy Zgierz
  Autorzy:
  Łukasz Lechowski
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (rok: 2016, tom: 19(2), strony: 56-71), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geograficzne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2543859XPKG.16.011.6309 - link do publikacji
 2. The use of a Synthethic Shape Index for better land management IF: 5,398
  Autorzy:
  Łukasz Lechowski
  Czasopismo:
  Land Use Policy , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. Socio-economic transformations of municipalities in Lodz Metropolitan Area in the context of the construction of expressways and highways IF: 0,28
  Autorzy:
  Łukasz Lechowski
  Czasopismo:
  FOLIA GEOGRAPHICA (rok: 2021, tom: 63/1, strony: 40-63), Wydawca: University of Presov
  Status:
  Opublikowana
 1. brak
  Autorzy:
  Lechowski Łukasz
  Książka:
  PRZEKSZTAŁCENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE TERENÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ AUTOSTRAD A1 I A2 W WYBRANYCH GMINACH POWIATU ZGIERSKIEGO (rok: 2019, tom: 1, strony: 292), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana