Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie widoczności powierzchni reklamowych w ocenie presji widokowej na publiczną przestrzeń miejską - podejście GIS

2012/07/D/HS4/01569

Słowa kluczowe:

presja widokowa 3D GIS billboardy reklamowe analizy przestrzenne

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Szymon Chmielewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 148 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-12

Zakończenie projektu: 2016-07-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Odbiornik GNSS klasy GIS z dalmierzem laserowym i niezbędnymi akcesoriami. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Pakiet licencji ArcGIS.
 3. Oprogramowanie GIS do budowy wysokościowego modelu zabudowy. Za kwotę 4 000 PLN
 4. Oprogramowanie do odbiornika GNSS. Za kwotę 4 000 PLN
 5. Zestaw komputerowy. Za kwotę 4 000 PLN
 6. Oprogramowanie do obróbki danych LiDAR (ALS). Za kwotę 15 000 PLN
 7. Zewnętrzna antena do odbiornika GNSS. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Estimating outdoor advertising media visibility with voxel-based approach IF: 2,68
  Autorzy:
  Chmielewski Szymon, Tompalski Piotr
  Czasopismo:
  Applied Geography (rok: 2017, tom: 87, strony: 44939), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apgeog.2017.07.007 - link do publikacji
 2. Billboardy reklamowe w krajobrazie Lublina
  Autorzy:
  Chmielewski Sz., Chmielewski T., J.
  Czasopismo:
  Problemy Ekologii Krajobrazu (rok: 2013, tom: 36, strony: 109-117), Wydawca: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://visualpollution.pl/files/vol36_10_Chmielewski-i-in-1.pdf - link do publikacji
 3. Citizen science and WebGIS for outdoor advertisement visual pollution assessment IF: 2,659
  Autorzy:
  Chmielewski Szymon, Samulowska Marta, Lupa Michał, Lee Danbi, Zagajewski Bogdan
  Czasopismo:
  Computers, Environment and Urban Systems (rok: 2018, tom: 67, strony: 97-109), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compenvurbsys.2017.09.001 - link do publikacji
 4. Measuring visual pollution by outdoor advertisements in an urban street using intervisibility analysis and public surveys IF: 1,655
  Autorzy:
  Szymon Chmielewski, Danbi J. Lee, Piotr Tompalski, Tadeusz J. Chmielewski & Piotr Wężyk
  Czasopismo:
  International Journal of Geographical Information Science (rok: 2016, tom: 30(4), strony: 801-818), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/13658816.2015.1104316 - link do publikacji
 1. GIS-BASED 3D VISIBILITY MODELING OF OUTDOOR ADVERTISING IN URBAN AREAS
  Autorzy:
  Chmielewski Szymon, Danbi Lee
  Konferencja:
  15th International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM (rok: 2015, ), Wydawca: nternational Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM (Published by STEF92 Technologody Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria
  Data:
  konferencja 18-24 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana