Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Retoryka nierozstrzygalności. Pisarstwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w kontekście wczesnonowożytnego sceptycyzmu

2012/07/N/HS2/00740

Słowa kluczowe:

retoryka sceptycyzm pyrronizm nierozstrzygalność

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Andrzej Probulski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 51 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop z oprogramowaniem Windows oraz pakietem Microsoft Office. Za kwotę 4 200 PLN
 2. Tablet. Za kwotę 1 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. The Rhetoric of Prudence in Stanisław Herakliusz Lubomirski's "De vanitate consiliorum"
  Autorzy:
  Andrzej Probulski
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2014, tom: t.16, z. 3 (32), strony: 305-321), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.14.008.3085 - link do publikacji