Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem.

2012/07/B/HS3/01044

Słowa kluczowe:

kronika edycja tłumaczenie

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dariusz Dąbrowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 369 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-21

Zakończenie projektu: 2017-06-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Miasto stołeczne Daniela Romanowicza. Dzieje Chełma do połowy XIV wieku
  Autorzy:
  Adrian Jusupović
  Czasopismo:
  Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia - kult - kontekst społeczny, red. A. Gil, M. Kalinowski, I. Skoczylas, Lublin-Lwów. (rok: 2016, tom: brak, strony: 161-186), Wydawca: KUL, Ukraiński Uniwersytet Katolicki
  Status:
  Opublikowana
 2. Галицко-Волынская летопись о смерти короля Германии Филиппа Швабского судьбах св. Елизаветы Венгерской. Политические горизонты властной элиты IF: 5
  Autorzy:
  Dariusz Dąbrowski
  Czasopismo:
  Средневековая Русь (rok: 2016, tom: 12, strony: 103-116), Wydawca: Индрик
  Status:
  Opublikowana
 3. Была ли Галицко-Волынская летопись завершенным произведением?
  Autorzy:
  Adrian Jusupović
  Czasopismo:
  Восточная Европа в древности и средневековье. Письменность как элемент государственной инфраструктиры (rok: 2016, tom: 28, strony: 322-324), Wydawca: ИВИ РАН
  Status:
  Opublikowana
 4. ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ О РОЖДЕНИИ КНЯЖЕСКИХ ДЕТЕЙ
  Autorzy:
  Dariusz Dąbrowski
  Czasopismo:
  Восточная Европа в древности и средневековье. Письменность как элемент государственной инфраструктиры (rok: 2016, tom: 28, strony: 86-90), Wydawca: ИВИ РАН
  Status:
  Opublikowana
 5. Książę w drodze. O mobilności Rurykowiczów w XIII w. na przykładzie Daniela Romanowicza. Klasyfikacja podróży IF: 10
  Autorzy:
  Dariusz Dąbrowski
  Czasopismo:
  Slavia Orientalis (rok: 2015, tom: LXIV, nr 1, strony: 7 – 34), Wydawca: Komitet Słowianoznawstwa PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Książę w drodze. Warunki podróżowania Rurykowiczów w XIII w. na przykładzie Daniela Romanowicza IF: 10
  Autorzy:
  Dariusz Dąbrowski
  Czasopismo:
  Slavia Orientalis (rok: 2015, tom: LXIV, nr 2, strony: 207 – 227), Wydawca: Komitet Słowianoznawstwa PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Галицко-Волынская летопись как источник генеалогических исследований – историографический и источниковедческий аспекты (на примере абзаца о браке Даниила Романовича с Анной Мстиславовной)
  Autorzy:
  Dariusz Dąbrowski
  Książka:
  Письменность Галицко-Волынского княжества: историко-филологические исследования (rok: 2016, tom: -, strony: 45252), Wydawca: Univerzita Palackeho v Olomouci
  Status:
  Opublikowana
 2. Династия Романовичей глазами боярских элит. О чем не напишет княжеский панегирик
  Autorzy:
  Adrian Jusupović
  Książka:
  Письменность Галицко-Волынского княжества: историко-филологические исследования (rok: 2016, tom: -, strony: 23-32), Wydawca: Univerzita Palackeho v Olomouci
  Status:
  Opublikowana
 3. Stan i charakter informacji Kroniki halicko – wołyńskiej o duchowieństwie ruskim czasów Daniela Romanowicza
  Autorzy:
  Dariusz Dąbrowski
  Książka:
  Kopoль Данилo Poманович: культурна i державнотворча cпадщина його доби. Moнографiя (rok: 2016, ), Wydawca: Національний університет «Львівська політехніка»
  Status:
  Opublikowana
 4. Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów
  Autorzy:
  Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović
  Książka:
  Monumenta Poloniae Historica, NS (rok: 2017, tom: 16, strony: 836), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności i Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)
  Autorzy:
  Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović
  Książka:
  Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) (rok: 2017, tom: I, strony: 295), Wydawca: Avalon
  Status:
  Przyjęta do publikacji