Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)

2012/07/D/NZ9/03357

Słowa kluczowe:

grzyby termooporne surowce rolnicze gleba techniki biologii molekularnej

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Frąc 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 280 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-29

Zakończenie projektu: 2016-07-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Occurrence, detection and molecular and metabolic characterization of heat-resistant fungi in soils and plants and their risk to human health IF: 4,381
  Autorzy:
  Magdalena Frąc, Stefania Jezierska-Tys, Takashi Yaguchi
  Czasopismo:
  Advances in Agronomy (rok: 2015, tom: 132, strony: 161-204), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/bs.agron.2015.02.003 - link do publikacji
 2. Fast and easy liquid chromatography–mass spectrometry method for evaluation of postharvest fruit safety by determination of mycotoxins: Fumitremorgin C and verruculogen IF: 3,248
  Autorzy:
  Emilia Fornal; Ewa Parfieniuk; Renata Czeczko; Nina Bilinska-Wielgus; Magdalena Frąc
  Czasopismo:
  Postharvest Biology and Technology (rok: 2017, tom: 131, strony: 46-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.postharvbio.2017.05.004 - link do publikacji
 3. Comparison of Chemical Sensitivity of Fresh and Long-Stored Heat Resistant Neosartorya fischeri Environmental Isolates Using BIOLOG Phenotype MicroArray System IF: 3,057
  Autorzy:
  Panek Jacek, Frąc Magdalena, Bilińska-Wielgus Nina
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2016, tom: 11(1): e0147605, strony: 44945), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Bioróżnorodność grzybów termoopornych w glebie i owocach truskawki wybranych plantacji przemysłowych
  Autorzy:
  Magdalena Frąc; Nina Bilińska-Wielgus; Agata Gryta; Karolina Oszust; Witold Irzykowski; Małgorzata Jędryczka; Małgorzata Piotrowska
  Konferencja:
  Konferencja naukowa "Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania" (rok: 2017, ), Wydawca: IUNG
  Data:
  konferencja 30-31.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Carbohydrates metabolism by Neosartorya fungi using Biolog system
  Autorzy:
  Nina Bilińska-Wielgus; Magdalena Frąc
  Konferencja:
  16th International Workshop for Young Scientists "BioPhys Spring 2017" (rok: 2017, ), Wydawca: IA PAN
  Data:
  konferencja 1-3.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri / Phenotype microarray in evaluation of abilities to nitrogen utilization by Neosartorya fischeri strains
  Autorzy:
  Nina Bilińska, Magdalena Frąc, Agata Gryta, Karolina Oszust
  Konferencja:
  Pierwsze warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi / Fungi - key players in ecosystem functions (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mykologiczne
  Data:
  konferencja 24-28.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Phosphorus and sulphur utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM Plates)
  Autorzy:
  Nina Bilińska N., Magdalena Frąc
  Konferencja:
  13th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring, Nitra, Slovak Republic (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  Data:
  konferencja 17-19.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys.
  Autorzy:
  Oszust Karolina, Frąc Magdalena, Gryta Agata, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Preliminary study on detection of heat-resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR).
  Autorzy:
  Frąc Magdalena, Bilińska-Wielgus Nina, Gryta Agata, Oszust Karolina, Panek Jacek, Pawlik Anna, Janusz Grzegorz
  Konferencja:
  29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój". 29th Congress of the Polish Society of Soil Science "Soil Resources and Sustainable Development" (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 31.08.-03.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Wykorzystanie metody Real-Time PCR w detekcji grzybów termoopornych w glebach pochodzących z przemysłowych plantacji truskawek
  Autorzy:
  Karolina Oszust, Małgorzata Jędryczka, Joanna Kaczmarek, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  Warsztaty naukowe "Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 19.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice.
  Autorzy:
  Frąc Magdalena, Bilińska-Wielgus Nina, Oszust Karolina, Gryta Agata, Yaguchi Takashi
  Konferencja:
  XVII Congress of European Mycologists (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 20-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych.
  Autorzy:
  Bilińska-Wielgus Nina, Frąc Magdalena, Gryta Agata, Oszust Karolina, Irzykowski Witold, Piotrowska Małgorzata, Jędryczka Małgorzata
  Konferencja:
  BioOpen - I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Data:
  konferencja 20-22.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D-value) at 80°C and 95°C.
  Autorzy:
  Oszust Karolina, Frąc Magdalena, Bilińska-Wielgus Nina, Gryta Agata, Pawlik Anna, Janusz Grzegorz, Piotrowska Małgorzata
  Konferencja:
  22nd International Symposium on Environmental Biogeochemistry (rok: 2015, ), Wydawca: ISEB - International Socienty on Environmental Biogeochemistry
  Data:
  konferencja 28.09.-02.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Zmiany aktywności metabolicznej szczepów Neosartorya w zależności od dostępności tlenu w środowisku.
  Autorzy:
  Bilińska-Wielgus Nina
  Konferencja:
  VIII Sympozjum Doktorantów "Współczesne problemy w Naukach o Życiu" (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 29.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains.
  Autorzy:
  Frąc Magdalena, Yaguchi Takashi, Bilińska-Wielgus Nina, Gryta Agata, Oszust Karolina
  Konferencja:
  22nd International Symposium on Environmental Biogeochemistry (rok: 2015, ), Wydawca: ISEB - International Society on Environmental Biogeochemistry
  Data:
  konferencja 28.09.-02.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microoarray (PM plates)
  Autorzy:
  Magdalena Frąc M., Nina Bilińska, Jacek Panek, Karolina Oszust, Agata Gryta
  Konferencja:
  Innowacyjne zastosowania przełomowej technologii Biolog do identyfikacji i fenotypowania mikroorganizmów (rok: 2014, ), Wydawca: Biomaxima
  Data:
  konferencja 03.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, wrażliwość chemiczna
  Autorzy:
  Magdalena Frąc
  Konferencja:
  II Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS (rok: 2017, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 18-19.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Ilościowe oznaczania werukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
  Autorzy:
  Parafieniuk Ewa, Czeczko Renata, Frąc Magdalena, Fornal Emilia
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej – Chemia analityczna to ciągłe wyzwania (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 06-10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 16. Occurrence of heat-resistant fungi in agricultural soils under strawberries cultivation
  Autorzy:
  Nina Bilińska, Magdalena Frąc, Agata Gryta
  Konferencja:
  Protection of soil functions – challenges for the future (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Data:
  konferencja 15-18.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 17. Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM)
  Autorzy:
  Nina Bilińska N., Magdalena Frąc, Agata Gryta, Karolina Oszust
  Konferencja:
  XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska (rok: 2014, ), Wydawca: SGGW
  Data:
  konferencja 07-10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 18. Znaczenie, charakterystyka oraz perspektywy badań grzybów termoopornych.
  Autorzy:
  Frąc Magdalena
  Konferencja:
  XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Oddział w Lublinie
  Data:
  konferencja 02-03.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 19. Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF.
  Autorzy:
  Gryta Agata, Frąc Magdalena, Oszust Karolina, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 20. Analiza werukulogenu i fumitremorginy C metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas
  Autorzy:
  Emilia Fornal, Ewa Parfieniuk, Renata Czeczko, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  X Konferencja Chromatograficzna "Chromatografia – niezbędne narzędzie w nauce i technice" (rok: 2014, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 23-26.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 21. Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów ciepło-opornych z rodzaju Neosartorya
  Autorzy:
  Nina Bilińska-Wielgus; Magdalena Frąc; Karolina Oszust; Agata Gryta
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy Różnych Środowisk" (rok: 2017, ), Wydawca: IA PAN
  Data:
  konferencja 29-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 22. Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań / Heat resistant fungi - importance, characteristics, research perspectives
  Autorzy:
  Magdalena Frąc
  Konferencja:
  Pierwsze warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi / Fungi - key players in ecosystem functions (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwa Mykologiczne
  Data:
  konferencja 24-28.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 23. Porównanie wrażliwości chemicznej dwóch szczepów grzybów termoopornych z gatunku Neosartorya fischeri
  Autorzy:
  Nina Bilińska-Wielgus, Jacek Panek, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  Warsztaty naukowe "Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 19.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 24. The impact of heat treatment on metabolic profiles of fungi belong to Neosartorya genus
  Autorzy:
  Nina Bilińska-Wielgus, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  15th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring (rok: 2016, ), Wydawca: Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
  Data:
  konferencja 5-6.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Ocena jakości mikrobiologicznej gleby i truskawek z plantacji przemysłowych.
  Autorzy:
  Oszust Karolina, Bilińska-Wielgus Nina, Gryta Agata, Panek Jacek, Frąc Magdalena
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze (rok: 2015, tom: Tom I, Część II, strony: 111-117), Wydawca: www.MlodziNaukowcy.com
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie LC/QQQ w analizie mykotoksyn grzybów termoopornych.
  Autorzy:
  Fornal Emilia, Parfieniuk Ewa, Czeczko Renata, Frąc Magdalena
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. (rok: 2015, tom: Tom I, strony: 29-33), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana
 3. Występowanie mikroorganizmów w przecierach truskawkowych oraz ocena potencjału metabolicznego wybranych izolatów grzybów.
  Autorzy:
  Gryta Agata, Frąc Magdalena, Oszust Karolina, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze (rok: 2015, tom: Tom I, Część II, strony: 40-46), Wydawca: www.MlodziNaukowcy.com
  Status:
  Opublikowana
 4. Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys.
  Autorzy:
  Oszust Karolina, Frąc Magdalena, Gryta Agata, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze (rok: 2015, tom: Tom I, Część II, strony: 104-110), Wydawca: www.MlodziNaukowcy.com
  Status:
  Opublikowana
 5. Profilowanie metaboliczne grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus wyizolowanych z truskawek.
  Autorzy:
  Gryta Agata, Frąc Magdalena, Oszust Karolina, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze (rok: 2015, tom: Tom I, Część II, strony: 32-39), Wydawca: www.MlodziNaukowcy.com
  Status:
  Opublikowana