Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Studenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. Doświadczenia kulturowe a przemiany tożsamości

2012/07/N/HS6/01457

Słowa kluczowe:

studenci mobilność edukacyjna migracje repatriacja biografia tożsamość integracja

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Gońda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 74 477 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2016-08-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Educational Mobility as a Means of Return Migration: young Polish diaspora members from the former USSR
  Autorzy:
  Marcin Gońda
  Czasopismo:
  EthnoAnthropoZoom (rok: 2016, tom: 15, strony: 54-108), Wydawca: Institute of Ethnology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia
  Status:
  Opublikowana
 2. Biographical Pathways of Roots Migration: the Case of Students of Polish Ancestry from the Post-Soviet Area IF: 0,034
  Autorzy:
  Marcin Gońda
  Czasopismo:
  Polish Sociological Review (rok: 2015, tom: 189, strony: 69-84), Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Mobilność edukacyjna w sytuacji migracji do korzeni: przypadek młodej polskiej diaspory ze Wschodu
  Autorzy:
  Marcin Gońda
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny (rok: 2017, tom: 163, strony: 229-258), Wydawca: Komitet Badań nad Migracjami PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Już Polacy czy jeszcze obcy? Autostereotypy narodowe w sytuacji migracji edukacyjnej do kraju przodków
  Autorzy:
  Marcin Gońda
  Konferencja:
  IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna "Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne' (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Roots migration to seemingly known homeland and psychosocial wellbeing: young Polish diasporic students
  Autorzy:
  Marcin Gońda
  Książka:
  King Russell, Vathi Zana (eds.) (2017), Return migration and psychosocial wellbeing: Discourses, Policy-Making and Outcomes for Migrants and their Families (rok: 2017, tom: bd., strony: 75-92), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Marcin Gońda
  Książka:
  Migracje edukacyjne czy migracje powrotne? Polacy ze Wschodu na studiach w kraju przodków (monografia na podstawie rozprawy doktorskiej) (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji