Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Spojrzenie z ukosa...". Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych.

2012/07/E/HS2/03861

Słowa kluczowe:

literatura polska kultura rosyjska literatura rosyjska związki polsko-rosyjskie dwudziestolecie międzywojenne

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Literackich PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Sobieska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 056 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-01

Zakończenie projektu: 2019-06-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony