Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekspatriacja jako mechanizm transferu wiedzy w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

2012/07/D/HS4/00741

Słowa kluczowe:

ekspatriacja ekspatrianci misje zagraniczne trasfer wiedzy oddział zagraniczny

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Purgał-Popiela 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 138 809 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-30

Zakończenie projektu: 2018-03-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny z oprogramowaniem. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Developing Cross-cultural Competences through International Employees Flow – Experience of Subsidiaries Providing Business Services
  Autorzy:
  Joanna Purgał-Popiela
  Czasopismo:
  Journal of Intercultural Management (rok: 2016, tom: 8 (3), strony: 87–103), Wydawca: De Gruyter Open (Społeczna Akademia Nauk)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/joim-2016-0018 - link do publikacji
 2. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji
  Autorzy:
  Joanna Purgał-Popiela
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów (rok: 2016, tom: 39 (1), strony: 67-84), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0009.7512 - link do publikacji
 3. Dimensions of Foreign Subsidiary's Absorptive Capacity in the Context of Knowledge Transfer through Expatriation
  Autorzy:
  Joanna Purgał-Popiela
  Czasopismo:
  Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects (Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty.) (rok: 2013, tom: vol. 29, strony: 127 - 142), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0009.6311 - link do publikacji
 4. Knowledge Transfer Through International Assignments in the Organizational Context IF: 0,207
  Autorzy:
  Joanna PURGAŁ-POPIELA
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2015, tom: 2 (35), strony: 145-167), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/aoe.2015.2.08 - link do publikacji
 5. The Role of National Cultures in Foreign Subsidiaries' Practices Applied to Support Knowledge Flow within MNCs
  Autorzy:
  Joanna Purgał-Popiela
  Czasopismo:
  Journal of Intercultural Management (rok: 2015, tom: 7 (4), strony: 21-33), Wydawca: De Gruyter Open (Społeczna Akademia Nauk)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/joim-2015-0028 - link do publikacji
 1. Role of International Assignments in Knowledge Flow in Small and Medium Companies with Foreign Ownership
  Autorzy:
  Joanna PURGAŁ-POPIELA
  Konferencja:
  5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness" (rok: 2015, ), Wydawca: Szent István University Publishing House
  Data:
  konferencja 18 - 19.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy (publikacja zwarta - monografia naukowa)
  Autorzy:
  Joanna Purgał-Popiela
  Książka:
  Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 284 strony), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana