Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Audiowizualne usługi medialne na żądanie w prawie Unii Europejskiej.

2012/07/B/HS5/03921

Słowa kluczowe:

media audiowizualne audiowizualne usługi na żądanie prawo Unii Europejskiej

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS2_13: Filmoznawstwo i media audiowizualne
 • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 74 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-05

Zakończenie projektu: 2016-10-04

Planowany czas trwania projektu: 27 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. drukarka laserowa. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Nowe formy usług medialnych a przesłanka "odpowiedzialności redakcyjnej" w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych.
  Autorzy:
  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej. (rok: 2014, tom: 2, strony: 112-133), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. Regulacja audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Nowe rozwiązania dla "nowych mediów"?
  Autorzy:
  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Czasopismo:
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (rok: 2015, tom: nr 7, strony: 56-68), Wydawca: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
  Status:
  Opublikowana
 3. Under one umbrella: problems of internet retransmission of broadcasts and impact for new audiovisual content services.
  Autorzy:
  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Czasopismo:
  Journal of Intellectual Property Information Technology, and E-Commerce Law. (rok: 2015, tom: Nr 6 (1), strony: -), Wydawca: Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI).
  Status:
  Opublikowana
 4. Soccer or football-- the level playing field idea for the European single market in the audiovisual media services
  Autorzy:
  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Czasopismo:
  Michigan State Law Review (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Michigan State University College of Law
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. 4.Elektroniczne wersje gazet i czasopism a audiowizualne usługi medialne w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.10.2015r., w sprawie C-347/14 New Media Online przeciwko Bundeskommunikationssenat,
  Autorzy:
  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2016, tom: nr 6, strony: 45-50), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 1. Connected TV as the technological puzzle. Call for a reform of Audiovisual Media Services Directive
  Autorzy:
  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Konferencja:
  Lawyers in the Media Society (rok: 2016, ), Wydawca: University of Lapland
  Data:
  konferencja 29-30.10.2014r
  Status:
  Opublikowana
 2. Audiovisual commercial communication and new advertising techniques in the audiovisual on demand services
  Autorzy:
  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Konferencja:
  Nowe Media (rok: 2015, ), Wydawca: Logos Verlag Berlin GmbH
  Data:
  konferencja 12.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Książka:
  Swobodny przepływ audiowizualnych usług medialnych na żądanie w Unii Europejskiej. (rok: 2016, tom: -, strony: 1-467), Wydawca: Wolters KLuwer
  Status:
  Opublikowana