Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Edycja listów Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła

2012/07/B/HS2/02322

Słowa kluczowe:

edycja list kobieta

Deskryptory:

 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Iwona Maciejewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 93 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-27

Zakończenie projektu: 2016-12-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. 37.Rola diariusza Hieronima Floriana Radziwiłła w edycji listów Magdaleny z Czapskich Radziwiłłowej, 2016, t. IV, s. 255-267
  Autorzy:
  Iwona Maciejewska
  Czasopismo:
  "Prace Literaturoznawcze" (rok: 2016, tom: IV, strony: 255-267), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 2. O zróżnicowanych funkcjach postscriptum – na przykładzie listów Magdaleny z Czapskich Radziwiłłowej
  Autorzy:
  Iwona Maciejewska
  Czasopismo:
  "Prace Literaturoznawcze" (rok: 2014, tom: II, strony: 163-175), Wydawca: Wydawnictwo UWM
  Status:
  Opublikowana
 3. Dylematy badacza dawnej epistolografii
  Autorzy:
  Iwona Maciejewska
  Czasopismo:
  "Prace Językoznawcze" (rok: 2016, tom: XVIII/2, strony: 139-147), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 1. "Białogłowy dokazują czego chcą", czyli o sztuce przekonywania i pochlebstwa (listy Konstancji i Magdaleny Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła)
  Autorzy:
  Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska
  Książka:
  Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń - dwa światy (rok: 2015, tom: brak, strony: 263-271), Wydawca: Wydawnictwo DiG
  Status:
  Opublikowana
 2. Magdalena z Czapskich Radziwiłłowa - potulna żona czy mistrzyni intrygi?
  Autorzy:
  Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska
  Książka:
  Niepokorne. Konstrukcje kobiece w literaturze (rok: 2014, tom: brak, strony: 39-49), Wydawca: Aureus
  Status:
  Opublikowana
 3. Między uległością a poczuciem własnej wartości - kobiety czasów saskich z piórem w ręku
  Autorzy:
  Iwona Maciejewska
  Książka:
  Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje (rok: 2016, tom: 1, strony: 75-87), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 4. Pan i Absolut serca" – obraz ukochanego (?) mężczyzny w listach Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła
  Autorzy:
  Iwona Maciejewska
  Książka:
  Współczesny i dawny obraz mężczyzny w kulturze, języku, literaturze i sztuce (rok: 2016, tom: brak, strony: 141-151), Wydawca: Uniwersyet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  I. Maciejewska, K. Zawilska
  Książka:
  "Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744–1759 (rok: 2016, tom: -, strony: 1-376), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana