Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na postawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy

2012/07/B/NZ9/02385

Słowa kluczowe:

pszenica metabolomika związki lotne mikotoksyny antyoksydanty flawonoidy,systemy uprawy

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ8_2: Ekologia

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Juliusz Perkowski 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 777 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-01

Zakończenie projektu: 2017-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Porównanie aktywności przeciwutleniającej różnych odmian pszenicy ozimej naturalnie porażonej oraz inokulowanej grzybami z rodzaju Fusarium
  Autorzy:
  Stuper-Szablewska K., Ostrowska A., Góral T., Matysiak A., Perkowski J.
  Czasopismo:
  Biuletyn IHAR (rok: 2015, tom: 276, strony: 45187), Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Państwowy Instytut Badwaczy - Radzików
  Status:
  Opublikowana
 2. Response of non-enzymatic antioxidative mechanisms to stress caused by infection with Fusarium fungi and chemical protection in different wheat genotypes IF: 1,281
  Autorzy:
  Kinga Stuper-Szablewska, Danuta Kurasiak-Popowska, Jerzy Nawracała, Juliusz Perkowski
  Czasopismo:
  Chemistry and Ecology (rok: 2017, tom: 33, strony: 949–962), Wydawca: Tayler and Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02757540.2017.1381689 - link do publikacji
 3. Study of Metabolite Profiles in Winter Wheat Cultivars Induced by Fusarium Infection IF: 0,528
  Autorzy:
  Kinga Stuper-Szablewska, Danuta Kurasiak-Popowska, Jerzy Nawracała, Juliusz Perkowski
  Czasopismo:
  Cereal Research Communication (rok: 2016, tom: 44/4, strony: 572–584), Wydawca: Akademiai Kiado
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1556/0806.44.2016.034 - link do publikacji
 4. Performance of Winter Wheat Cultivars Grown Organically and Conventionally with Focus on Fusarium Head Blight and Fusarium Trichothecene Toxin IF: 4,167
  Autorzy:
  Góral Tomasz, Łukanowski Aleksander, Małuszyńska Elżbieta, Stuper-Szablewska Kinga, Buśko Maciej, Perkowski Juliusz
  Czasopismo:
  Microorganisms (rok: 2019, tom: 7, strony: 439-461), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/microorganisms7100439 - link do publikacji
 5. Relationships between volatile organic compounds with an emphasis on terpene compounds and genetic matrix in inoculated and non-inoculated winter wheat cultivars IF: 1,214
  Autorzy:
  Maciej Busko, Tomasz Góral, Boczkowska M., Juliusz Perkowski
  Czasopismo:
  Chemistry and Ecology (rok: 2019, tom: 35, strony: 971-986), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02757540.2019.1668379 - link do publikacji
 6. The effect of Fusarium inoculation and fungicide application on concentrations of flavonoids (apigenin, kaempferol, luteolin, naringenin, quercetin, rutin, vitexin) in winter wheat cultivars
  Autorzy:
  Buśko M., Góral T., Ostrowska A., Matysiak A., Walentyn Góral D., Perkowski J.
  Czasopismo:
  American Journal of Plant Sciences (rok: 2014, tom: 5, strony: 3727-3736), Wydawca: Scientific Research Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  4236/ajps.2014.525389 - link do publikacji
 7. Zanieczyszczone grzybami mikroskopowymi ziarno pszenicy jako źródło kwasów fenolowych o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle farmaceutycznym IF: 0,399
  Autorzy:
  Stuper-Szablewska K., Kurasiak-Popowska D., Nawracała J., Perkowski J.
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95/6, strony: 1233-1236), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2016.6.31 - link do publikacji
 1. Aktywacja nieenzymatycznych mechanizmów odpornościowych pszenicy w celu podniesienia wartości zdrowotnych produktów pszennych
  Autorzy:
  Stuper-Szablewska K., Ostrowska-Kołodziejczak A., Góral T., Kurasiak-Popowska D., Perkowski J.
  Książka:
  Nowoczesne Technologie Produkcji Żywności (rok: 2016, tom: 1, strony: 61-69), Wydawca: Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, UP w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana