Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Co wypełnia próżnię socjologiczną? Reinterpretacja tezy Stefana Nowaka z perspektywy sieciowej, na przykładzie zachowań na rynku pracy

2012/07/D/HS6/00977

Słowa kluczowe:

próżnia socjologiczna grupa społeczna sieć słabe powiązania organizacja identyfikacja rynek pracy

Deskryptory:

 • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna
 • HS6_13: Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych
 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mikołaj Pawlak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 235 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2017-07-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. From Sociological Vacuum to Horror Vacui: How Stefan Nowak's Thesis Is Used in Analyses of Polish Society IF: 0,034
  Autorzy:
  Mikołaj Pawlak
  Czasopismo:
  Polish Sociological Review (rok: 2015, tom: 189, strony: 45073), Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. Jak przemieszcza się próżnia? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami
  Autorzy:
  Mikołaj Pawlak
  Czasopismo:
  Stan Rzeczy (rok: 2016, tom: 10, strony: 316-335), Wydawca: Instytut Socjologii UW
  Status:
  Opublikowana
 3. Siła słabych powiązań na rynku pracy w Polsce
  Autorzy:
  Mikołaj Pawlak, Michał Kontarowski
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczne (rok: 2016, tom: 221, strony: 187-215), Wydawca: IFiS PAN, Komitet Socjologii PAN, Wydział Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. n/d
  Autorzy:
  Mikołaj Pawlak
  Książka:
  Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum? (rok: 2018, tom: n/d, strony: 272), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 2. The Invisible Hand of Social Capital: Evidence from the Polish Labor Market
  Autorzy:
  Mikołaj Pawlak, Michał Kotnarowski
  Książka:
  The Sociology of the Invisible Hand (rok: 2018, tom: n/d, strony: 349-376), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana