Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw

2012/07/N/HS4/00283

Słowa kluczowe:

zagraniczne inwestycje bezpośrednie proces internacjonalizacji wyniki przedsiębiorstw

Deskryptory:

 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Trąpczyński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 67 020 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-24

Zakończenie projektu: 2015-04-23

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Determinants of foreign direct investment performance - a critical literature review
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Czasopismo:
  Oeconomia Copernicana (rok: 2013, tom: 41306, strony: 117–132), Wydawca: Nicolaus Copernicus University
  Status:
  Opublikowana
 2. Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich - przegląd wyników badań IF: 0,141
  Autorzy:
  Gorynia, M.; Trąpczyński, P.
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2014, tom: 41760, strony: 6630683), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. Determinants of FDI Establishment Mode Choice of Polish Firms. The OLI Paradigm Perspective IF: 0,115
  Autorzy:
  Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R.
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2016, tom: 2 (37), strony: 67-92), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Does Outward FDI by Polish Multinationals Support Existing Theory? Findings from a Quantitative Study
  Autorzy:
  Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R.
  Czasopismo:
  Economics and Business Review (dawniej Poznan University of Economics Review) (rok: 2015, tom: b.d., strony: 84-101), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. Emerging multinationals from the CEE region: the case of Polish outward investors
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Czasopismo:
  Bulletin of Central and Eastern Europe (rok: 2014, tom: 11, strony: 1–13), Wydawca: Central & Eastern Europe Development Institute
  Status:
  Opublikowana
 6. Establishment Mode Choices of Emerging Multinationals: Evidence from Poland
  Autorzy:
  Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R.
  Czasopismo:
  Managing Global Transitions (rok: 2015, tom: 13(2), strony: 101-124), Wydawca: University of Primorska
  Status:
  Opublikowana
 7. Dissecting the sources of competitive advantage of infant MNEs: performance antecedents of foreign affiliates of Polish firms IF: 0,568
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Czasopismo:
  European Journal of International Management (rok: 2017, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Inderscience Publishers
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ejim - link do publikacji
 8. Conventional or atypical: FDI in the internationalisation process of Polish firms
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Czasopismo:
  Theory, Methodology, Practice (rok: 2014, tom: 10 (1), strony: 81–90), Wydawca: University of Miskolc
  Status:
  Opublikowana
 9. A double-edged sword? The moderating effects of control on firm capabilities and institutional distance in explaining foreign affiliate performance IF: 2,433
  Autorzy:
  Trąpczyński, P., Gorynia, M.
  Czasopismo:
  International Business Review (rok: 2017, tom: 26(4), strony: 687-709), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibusrev.2016.12.009 - link do publikacji
 10. Emerging advanced topics in an advanced emerging market? International Business Research in Poland in the period 1990-2014 IF: 0,42
  Autorzy:
  Puślecki, Ł., Trąpczyński, P., Staszków, M.
  Czasopismo:
  Journal for East European Management Studies (rok: 2016, tom: 21(2), strony: 44589), Wydawca: Rainer Hampp Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.hampp-verlag.de/hampp_e-journals_JEMS.htm - link do publikacji
 11. Institutional difference, organizational experience, and foreign affiliate performance: Evidence from Polish firms IF: 3,562
  Autorzy:
  Trąpczyński, P., Banalieva, E.
  Czasopismo:
  Journal of World Business (rok: 2016, tom: 51(5), strony: 826-842), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jwb.2016.07.013 - link do publikacji
 12. MNEs from Poland: A Review of Extant Research
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Czasopismo:
  Managing Global Transitions (rok: 2016, tom: 14 (3), strony: 283–306), Wydawca: University of Primorska
  Status:
  Opublikowana
 1. Explaining foreign affiliate performance of emerging multinationals: the effects of firm resources and institutional distance
  Autorzy:
  Gorynia, M., Trąpczyńśki, P.
  Konferencja:
  Academy of International Business 2015 Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Academy of International Business
  Data:
  konferencja 27-30.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Explaining FDI Performance of Emerging Multinationals: The Role of Firm-Specific Resources and Institutional Determinants
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Konferencja:
  40th Annual Conference of the European International Business Academy (rok: 2014, ), Wydawca: European International Business Academy
  Data:
  konferencja 12-14.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. GLAMOUR vs. REALITY? STRATEGIC DILEMMA OF NEW MULTINATIONALS
  Autorzy:
  Trąpczyński, P., Banalieva, E., Dhanaraj, C.
  Konferencja:
  AIB 2017. The contribution of MNEs to building sustainable societies (rok: 2017, ), Wydawca: Academy of International Business
  Data:
  konferencja 1-5.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Outward FDI from Poland: Its Context and Review of Extant Research
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Konferencja:
  AIB-CEE 2015 Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Academy of International Business Central Eastern European Chapter
  Data:
  konferencja 17-19.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich
  Autorzy:
  Gorynia, M.; Trąpczyński, P.
  Książka:
  Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce (rok: 2014, tom: 2, strony: 427–452), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. Rozprawa doktorska
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Książka:
  Determinants of foreign direct investment performance in the internationalisation process of Polish companies (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 1-262), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. n.d.
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Książka:
  Foundations of foreign direct investment performance (rok: 2016, tom: n.d., strony: 145), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 4. Contribution of FDI to Parent Firm Performance: Evidence of Emerging Multinationals from Poland
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Książka:
  Finding Solutions to the Challenges of Internationalisation (rok: 2015, tom: n.d., strony: 31-61), Wydawca: Aalborg University Press
  Status:
  Opublikowana
 5. When is FDI Valuable to the MNE? The Role of Firm Capabilities and International Experience
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Książka:
  Value Creation in International Business – Volume 1: An MNC Perspective (rok: 2016, tom: 1, strony: 307-340), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Trąpczyński, P.
  Książka:
  Foreign direct investment strategies and performance in the internationalisation of Polish companies (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 198), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana