Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura zmodyfikowanych typów przestępstwa w prawie karnym. Studium teoretyczno - kryminologiczne.

2012/07/D/HS5/00605

Słowa kluczowe:

przestępstwo zmodyfikowane przestępstwo uprzywilejowane przestępstwo kwalifikowane znamiona statyczne i dynamiczne kodowanie normatywne

Deskryptory:

 • HS5_4: Prawo karne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Brzezińska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 131 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-12

Zakończenie projektu: 2020-01-11

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2016, tom: XLI, strony: 13 - 31), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. "Cruelty" as a qualified hallmark of the crime of murder and rape
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2015, tom: XXXVIII, strony: 37 - 50), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Anmerkungen zu ausgewählten Eigenschaften der modifizierten Straftattypen
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsche – Polnische Juristen – Zeitschrift (rok: 2017, tom: 4, strony: 22 - 27), Wydawca: de-iure-pl UG & Co. KG0
  Status:
  Opublikowana
 4. The Offence of Money Laundering and its Aggravated Types in Poland and France
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Eurasian Economic Perspectives, Proceedings of the 22nd Eurasia Business and Economics Society Conference (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 171 - 182), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 5. Über das Verhältnis von Diagnose und Prognose zu statischen und dynamischen Merkmalen einer Straftat
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsche – Polnische Juristen – Zeitschrift (rok: 2016, tom: 4, strony: 29 -33), Wydawca: de-iure-pl UG & Co. KG
  Status:
  Opublikowana
 6. Kilka uwag o "wypadku mniejszej wagi",
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2014, tom: XXXI, strony: 37 - 51), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersyetu Wroławskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Anmerkungen zu normativen Merkmalen der Totschlagsvarianten des polnischen Strafrechts
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsche – Polnische Juristen – Zeitschrift (rok: 2014, tom: 2, strony: 16 -19), Wydawca: de-iure-pl UG & Co. KG
  Status:
  Opublikowana
 8. Hinweise auf die Struktur der Typisierung der modifizierten Verbrechen am Beispiel des Verbrechens des Mordes und des Diebstahls
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsche - Polnische - Juristen - Zeitschrift (rok: 2017, tom: 2, strony: 25 - 30), Wydawca: de-iure-pl UG & Co. KG
  Status:
  Opublikowana
 9. O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2013, tom: XXX, strony: 13 - 27), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. Przestępstwo kradzieży i jego odmiany kwalifikowane we francuskim prawie karnym
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  IUS NOVUM (rok: 2015, tom: 1, strony: 149 - 165), Wydawca: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 11. Rozważania o znamionach psychologicznych w kontekście motywacji zabójstw uprzywilejowanych
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  IUS NOVUM (rok: 2014, tom: 1, strony: 84 - 106), Wydawca: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 12. Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa karnego (rok: 2016, tom: XXXIX, strony: 13 - 29), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej
  Autorzy:
  monografia wieloatorska/ red. J.Brzezińska, J. Giezek
  Konferencja:
  Typy zmodyfikowane przestępstw w teorii i praktyce sądowej (rok: 2017, ), Wydawca: Wolters Kluwer
  Data:
  konferencja 17 - 18 marca 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Monografia
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw w prawie karnym (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 660), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Phénomène du blanchiment d'argent comme une manifestation de la pathologie de vie économique dans le contexte de la surveillance financière et du droit pénal. Remarques sur des règlements internationaux et polonais.
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska, Jan Gola
  Książka:
  The trajectory of growth and structural transformation of the world economy amid international instability (rok: 2014, tom: 1, strony: s. 149 - 167), Wydawca: Rossijskij universitet družby narodov, Moscow
  Status:
  Opublikowana
 3. Monografia wieloautorska
  Autorzy:
  red. Joanna Brzezińska
  Książka:
  Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 152), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Uwagi o "znamionach szczególnych" w strukturze zabójstw kwalifikowanych
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Problemy ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, red. P. Góralski (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 15 - 28), Wydawca: Euro Prawo
  Status:
  Opublikowana
 5. Uwagi o reformie art. 149 k.k. Możliwość, czy konieczność?
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  "Reforma prawa karnego", red. Iwona Sepioło - Jankowska (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 317 - 329), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana