Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Staroromańska recyprokalność. Ewolucja sposobów nazywania sytuacji wzajemnych od łaciny do języków narodowych.

2012/07/B/HS2/00602

Słowa kluczowe:

recyprokalność gramatykalizacja egzaptacja homonimia: zwrotny vs. wzajemny znaczenie zbiorowe vs. dystrybutywne klityki i afiksy wyrażenia pomocnicze składnia historyczna ewolucja semantyczna

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mikołaj Nkollo 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 67 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-15

Zakończenie projektu: 2016-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. La réciprocité dans les langues romanes anciennes: Le français et le portugais. Scénarios de grammaticalisation
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo
  Czasopismo:
  Revue Romane. Langue et littérature. International Journal of Romance Languages and Literatures (rok: 2013, tom: 48(2), strony: 284-306), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1075/rro.48.2.04nko - link do publikacji
 2. The entrenchment of Old French li uns l'autre: from bound item to schematic template. An analysis of corpus-based data
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo
  Czasopismo:
  Kwartalnik Neofilologiczny (rok: 2015, tom: LXII 4/2015, strony: 595-611), Wydawca: Polska Akademia Nauk – Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
  Status:
  Opublikowana
 3. Esquemas de gramaticalização - os marcadores de reciprocidade portugueses e espanhóis da Idade Média
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo
  Czasopismo:
  Romanistik in Geschichte und Gegenwart (rok: 2014, tom: 20(1), strony: 25-44), Wydawca: Helmut Buske Verlag
  Status:
  Opublikowana
 4. Non-specificity in disguise: morphology – semantics mismatches in Old Portuguese nominal items
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo
  Czasopismo:
  Zeitschrift für romanische Philologie (rok: 2016, tom: 132(2), strony: 470-492), Wydawca: DeGruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/zrp-2016-0032 - link do publikacji
 5. Towards a constructionist account of Old Catalan la un a l'altre
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Katalanistik - Revista d'Estudis Catalans (rok: 2016, tom: 29, strony: 191-219), Wydawca: Shaker Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
 6. El recíproco 'uno a otro' y sus variedades en el español medieval: Un estudio evolutivo
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo, Małgorzata Wielgosz
  Czasopismo:
  Romance Philology (rok: 2014, tom: 68 (2), strony: 339-368), Wydawca: Brepols Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1484/J.RPH.5.107641 - link do publikacji
 7. Quirks in Old Spanish noun paradigms: A case-study in inflectional morphology and its interfaces
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo
  Czasopismo:
  Studia Romanica Posnaniensia (rok: 2015, tom: 42(5), strony: 81-91), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 1. monografia
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo
  Książka:
  The entrenchment of the unus alterum pattern. Four essays on Latin and Old Romance reciprocal constructions (rok: 2016, tom: -, strony: 117), Wydawca: Peter Lang Verlag
  Status:
  Opublikowana
 2. brak
  Autorzy:
  Mikołaj Nkollo, Paulo Osório (redakcja naukowa)
  Książka:
  Studia Romanica Posnaniensia XLII/5 'Themes and approaches in Romance and Latin diachronic linguistics' (rok: 2015, tom: XLII/5, strony: 120), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana