Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Piąty tom Collected Works of Bronisław Piłsudski (CWBP-5): Materials for the Study of the Nivhgu Language and Folklore - przygotowanie do publikacji i do zakończenia całości pięcio(~sześcio)tomowej edycji

2012/07/B/HS2/00461

Słowa kluczowe:

Piłsudski Bronisław Dzieła Bronisława Piłsudskiego Niwchowie niwchijski język niwchijska kultura materialna i duchowa Sachalin języki zagrożone polityka językowa wobec języków zagrożonych stosunki rosyjsko-japońskie stosunki polsko-japońskie stosunki polsko-rosyjskie Japonia późnego okresu Meiji

Deskryptory:

 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Alfred Majewicz 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 247 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-25

Zakończenie projektu: 2016-01-24

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Japonica w archiwaliach po Bronisławie Pilsudskim w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (7)
  Autorzy:
  Alfred F. MAJEWICZ
  Czasopismo:
  Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (rok: 2016, tom: 61, strony: 161-182), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
 2. K niwcham Sewernogo Sachalina (Kratkije itogi pojezdki iz Jużno-Sachalinska w Moskalwo
  Autorzy:
  Alfred F. Majewicz & Michaił M. Prokofjew
  Czasopismo:
  Izwiestija Instituta Nasledija Bronisława Piłsudskogo (rok: 2015, tom: 19, strony: 192-231), Wydawca: Institut nasledija Bronisława Piłsudskogo przy Gosudarstwiennom Sachalinskom Obłastnom Krajewiedczeskom Muzieje
  Status:
  Opublikowana
 3. Bronisław Piłsudski i polska dialektologia - albo wirtualnie realne orientalisty przygody z Nitschem
  Autorzy:
  Alfred F. MAJEWICZ
  Czasopismo:
  Zeszyty Łużyckie (rok: 2015, tom: 49, strony: 139-147), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Przekraczać granice dyscyplin - 40 lat prac nad dziełami zebranymi Bronisława Piłsudskiego
  Autorzy:
  Alfred F. MAJEWICZ & Elżbieta MAJEWICZ
  Czasopismo:
  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (rok: 2016, tom: 72, strony: 59-81), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 1. Why ? Unveiling a Monument to Bronisław Piłsudski in Shiraoi
  Autorzy:
  Alfred F. Majewicz
  Konferencja:
  The Achievements of Bronisław Piłsudski - a Polish Ainu Researcher: On the Occasion Unveiling His Monument in Shiraoi, Hokkaido (rok: 2013, ), Wydawca: IIEOS
  Data:
  konferencja 20 października 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Przekraczać granice dyscyplin - 40 lat prac nad dziełami zebranymi Bronisława Piłsudskiego
  Autorzy:
  Alfred F. Majewicz i Elżbieta Majewicz
  Książka:
  Bronisław Piłsudski o Japonii późnej epoki Meiji (rok: 2016, tom: IIEOS Prepr.51, strony: 85-109), Wydawca: International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies
  Status:
  Opublikowana