Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości farmakologiczne mono-, di- i triheterocyklicznych pochodnych azolowych, jako kombinowanych ligandów receptorowych i inhibitorów fosfodiesteraz o potencjalnym działaniu psychotropowym

2012/07/B/NZ7/01173

Słowa kluczowe:

5-HT1 5-HT7 PDE4 PDE10 neuroleptyki antydepresanty zależność struktura aktywność

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maciej Pawłowski 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 675 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2016-07-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Novel Spirohydantoin derivative as potent multireceptor-active antipsychotic and antidepressant agent IF: 2,92
  Autorzy:
  Anna Czopek, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Hanna Byrtus, Maciej Pawłowski, Grzegorz Kazek, Andrzej J. Bojarski, agata Piaskowska, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Anna Partka, Annna Wesołowska
  Czasopismo:
  Bioorganic & Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 23, strony: 3436-3447), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2015.04.026 - link do publikacji
 2. Synthesis and biological evaluation of 2-fluoro and 3- trifluoromethyl-phenyl-piperazinylalkyl derivatives of 1Himidazo[ 2,1-f]purine-2,4(3H,8H)-dione as potential antidepressant agents. IF: 3,42
  Autorzy:
  Agnieszka Zagórska, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Agata Siwek, Monika Głuch-Lutwin, Gabriela Starowicz, Grzegorz Kazek , Anna Partyka, Anna Wesołowska, Karolina Słoczyńska, Elżbieta Pękala and Maciej Pawłowski
  Czasopismo:
  Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: brak, strony: 44941), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14756366.2016.1198902 - link do publikacji
 3. New Arylpiperazinylalkyl Derivatives of 8-Alkoxy-purine-2,6-dione and Dihydro[1,3]oxazolo[2,3-f]purinedione Targeting Serotonin 5-HT1A/5-HT2A/5-HT7 and Dopamine D2 Receptors IF: 1,396
  Autorzy:
  Grażyna Chłoń-Rzepa, Agnieszka Zagórska, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Maciej Pawłowski, Grzegorz Satała, Andrzej J. Bojarski, Anna Partyka, Anna Wesołowska, Elżbieta Pękala, Karolina Słoczyńska
  Czasopismo:
  Archiv der Pharmazie (rok: 2015, tom: 348, strony: 242-253), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ardp.201500015 - link do publikacji
 4. Structure-activity relationships and molecular studies of novel arylpiperazinylalkyl purine-2,4-diones and purine-2,4,8-triones with antidepressant and anxiolytic-like activity IF: 3,432
  Autorzy:
  Agnieszka Zagórska, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Agata Siwek, Grzegorz Kazek, Grzegorz Satała, Andrzej J. Bojarski, Anna Partyka, Anna Wesołowska and Maciej Pawłowski
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 97, strony: 142-154), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2015.04.046 - link do publikacji
 5. Aminoalkyl Derivatives of 8-Alkoxypurine-2,6-diones: Multifunctional 5-HT 1A /5-HT 7 Receptor Ligands and PDE Inhibitors with Antidepressant Activity IF: 1,994
  Autorzy:
  Grażyna Chłon-Rzepa, Agnieszka Zagorska, Paweł Żmudzki, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Anna Partyka, Anna Wesołowska, Grzegorz Kazek, Monika Głuch-Lutwin, Agata Siwek, Gabriela Starowicz, and Maciej Pawłowski
  Czasopismo:
  Arch. Pharm. Chem. Life Sci. (rok: 2016, tom: 349, strony: 889-903), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ardp.201600260 - link do publikacji
 6. NEW SPIROHYDANTOIN DERIVATIVES – SYNTHESIS, PHARMACOLOGICAL EVALUATION, AND A MOLECULAR MODELING STUDY IF: 0,737
  Autorzy:
  Anna Czopek, Agnieszka Zagórska, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Beata Gryzło, Joanna Rychtyk, Maciej Pawłowski, Agata Siwek, Grzegorz Satała, Andrzej Bojarski, Monika Kubacka, Barbara Filipek
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research (rok: 2016, tom: 6, strony: 1545-1554), Wydawca: Polish Pharmaceutical Society
  Status:
  Opublikowana
 7. RECEPTOR AFFINITY AND PHOSPHODIESTERASES 4B AND 10A ACTIVITY OF OCTAHYDRO- AND 6,7-DIMETHOXY-3,4-DIHYDRO-ISOQUINOLIN-2(1H)-YL-ALKYL DERIVATIVES OF IMIDAZO- AND PYRIMIDINO[2,1-f]PURINES. IF: 0,737
  Autorzy:
  Agnieszka Zagórska, Beata Gryzło, Grzegorz Satała, Andrzej J. Bojarski, Monika Głuch-Lutwin, Barbara Mordyl, Grzegorz Kazek, Maciej Pawłowski
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research (rok: 2016, tom: 2, strony: 369-377), Wydawca: Polish Pharmaceutical Society
  Status:
  Opublikowana
 1. POCHODNE 5-ARYLIDENOHYDANTOINY JAKO KOMBINOWANE LIGANDY RECEPTORÓW SEROTONINOWYCH I INHIBITORÓW FOSFODIESTERAZY
  Autorzy:
  Anna Czopek, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Agata Siwek, Grzegorz Kazek, Maciej Pawłowski
  Konferencja:
  SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-19 CZERWCA 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. New amine and hydrazine derivatives of 8-alkoxy-purine-2.6-dione with diversified biological activity
  Autorzy:
  Grażyna Chłoń-Rzepa, Agnieszka Zagórska, Maciej Pawłowski, Małgorzata Zygmunt, Jacek Sapa, Agata Siwek
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18-20.09
  Status:
  Opublikowana
 3. SYNTEZA, WŁAŚCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE I FARMAKOLOGICZNE 2-FLUORO– I 3-TRIFLUOROMETYLO-ARYLO-PIPERAZYNO-ALKILOWYCH POCHODNYCH 1H-IMIDAZO[2,1-f]PURYNO-2,4(3H,8H)-DIONU ORAZ PIRYMIDO-[2,1-f]-PURYNO-2,4,8(1H,3H,9H)-TRIONU
  Autorzy:
  Agnieszka Zagórska, Agata Siwek, Anna Partyka, Anna Wesołowska, Maciej Pawłowski
  Konferencja:
  SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-19 CZERWCA 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and pharmacological evaluation of the phenylacetamide and arylsulfonamide derivatives of tricyclic theophylline.
  Autorzy:
  Agnieszka Zagórska, Grażyna Chłoń-Rzepa, Maciej Pawłowski, Agata Siwek
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej, Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
  Data:
  konferencja 17-19 wrzesień 2015 Lublin
  Status:
  Opublikowana