Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Początki portretu w Europie Środkowej (ok. 1350-1430)

2012/07/N/HS2/00728

Słowa kluczowe:

Portret malarstwo rzeźba ikonografia średniowiecze renesans

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Grzęda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 57 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-29

Zakończenie projektu: 2015-07-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. From Ymago to Imago contrefacta: Depiction of Reality in Central Europe in the Late Middle Ages
  Autorzy:
  Mateusz Grzęda
  Czasopismo:
  Umění (rok: 2014, tom: 62, strony: 318-333), Wydawca: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.
  Status:
  Opublikowana
 1. Od "ymago" do "imago contrefacta": mimesis w portrecie środkowoeuropejskim przed rokiem 1500
  Autorzy:
  Mateusz Grzęda
  Konferencja:
  Przełom/Regres – Innowacja/Tradycja. Procesy przemian w sztuce średniowiecznej, Ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki we Wrocławiu, (rok: 2014, ), Wydawca: Stowarzyszenie Historyków Sztuki
  Data:
  konferencja 21-22 listopada 2013 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Sacerdos magnus i pastor bonus: uwagi o patronacie artystycznym biskupa Jana Konarskiego
  Autorzy:
  Mateusz Grzęda
  Konferencja:
  Działalność fundacyjna biskupów krakowskich (rok: 2015, ), Wydawca: Societas Vistulana
  Data:
  konferencja 23-26 kwietnia 2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Obraz jako przedmiot: rozważania o statusie malarstwa tablicowego w wieku XIV
  Autorzy:
  Mateusz Grzęda
  Książka:
  Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof. Jerzemu Gadomskiemu w 80. urodziny, red. Wojciech Walanus, Marek Walczak (rok: 2015, tom: brak, strony: 21), Wydawca: Societas Vistulana
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. O inscenizacji przeszłości w czasach Karola IV: Uwagi o nagrobku św. Ludmiły w bazylice św. Jerzego w Pradze
  Autorzy:
  Mateusz Grzęda
  Książka:
  Historyzm-tradycjonalizm-archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym, red. Marek Walczak (rok: 2015, ), Wydawca: Societas Vistulana
  Status:
  Przyjęta do publikacji