Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Jakość pracy w procesie budowania potencjału konkurencyjnego w gospodarce turystycznej

2012/07/B/HS4/03089

Słowa kluczowe:

potencjał konkurencyjny jakość pracy zasoby pracy gospodarka turystyczna

Deskryptory:

 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marlena Bednarska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 139 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-26

Zakończenie projektu: 2016-06-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputery przenośne. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Moderators of job characteristics – job satisfaction relationship in the tourism industry
  Autorzy:
  Bednarska, M.
  Czasopismo:
  Ekonomiczne Problemy Turystyki (rok: 2015, tom: 3(31), strony: 44828), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/ept.2015.3.31-01 - link do publikacji
 2. Samozatrudnienie w turystyce jako źródło satysfakcji zawodowej
  Autorzy:
  Bednarska, M.
  Czasopismo:
  Folia Turistica (rok: 2015, tom: 35, strony: 44889), Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Satysfakcja z pracy i jej wpływ na lojalność wobec pracodawcy. Studium sektora HoReCa
  Autorzy:
  Bednarska, M.
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2016, tom: 1(171), strony: 97-114), Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 4. Complementary person-environment fit as a predictor of job pursuit intentions in the service industry
  Autorzy:
  Bednarska, M.A.
  Czasopismo:
  Contemporary Economics (rok: 2016, tom: 10(1), strony: 27-38), Wydawca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5709/ce.1897-9254.196 - link do publikacji
 5. Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej
  Autorzy:
  Bednarska, M., Olszewski, M.
  Czasopismo:
  Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo (rok: 2014, tom: 36, strony: 44702), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 6. Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania lojalności pracowników wobec przedsiębiorstwa i wobec branży. Studium gospodarki turystycznej
  Autorzy:
  Bednarska, M.
  Czasopismo:
  Ekonomia i Zarządzanie (rok: 2015, tom: 7(1), strony: 356-367), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12846/j.em.2015.01.22 - link do publikacji
 7. Kariera zawodowa w hotelarstwie w opinii studentów – implikacje dla współpracy praktyki gospodarczej z systemem edukacji
  Autorzy:
  Bednarska, M.
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensia (rok: 2014, tom: 2(1), strony: 152-167), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 8. The quality of work life in competitive potential development in the tourism industry: A conceptual model and research propositions
  Autorzy:
  Bednarska, M.A., Olszewski, M., Szutowski, D.
  Czasopismo:
  Poznan University of Economics Review (rok: 2013, tom: 13(4), strony: 98-110), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 9. Tourism jobs and subjective well-being at work: A cross-national analysis
  Autorzy:
  Bednarska, M.A.
  Czasopismo:
  European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation (rok: 2014, tom: 5(2), strony: 44827), Wydawca: Polytechnic Institute of Leiria
  Status:
  Opublikowana
 10. Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta
  Autorzy:
  Bednarska, M., Olszewski, M.
  Czasopismo:
  Ekonomiczne Problemy Turystyki (rok: 2016, tom: 2(34), strony: 387-398), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/ept.2016.2.34-31 - link do publikacji
 11. Linking quality of work life to employee lifetime value in service industries – towards a research agenda
  Autorzy:
  Bednarska, M.A.
  Czasopismo:
  Service Management (rok: 2014, tom: 14(3), strony: 31-38), Wydawca: Uniwersytet Szeciński
  Status:
  Opublikowana
 12. Warunki zatrudnienia w turystyce w świetle "Europejskiego badania warunków pracy"
  Autorzy:
  Bednarska, M., Szutowski, D.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu (rok: 2013, tom: 27, strony: 217-230), Wydawca: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 13. Zaangażowanie pracowników w procesie kształtowania satysfakcji i lojalności klientów biur podróży
  Autorzy:
  Bednarska, M., Małkowska, K.
  Czasopismo:
  Folia Turistica (rok: 2014, tom: 32, strony: 145-157), Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 14. Zasoby ludzkie w turystyce jako podmiot badań – aspekty metodyczne
  Autorzy:
  Bednarska, M., Olszewski, M.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: 379, strony: 366-374), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2015.379.35 - link do publikacji
 1. Is employer branding a challenge for high-contact service industries? Insights from the hospitality sector in Poland
  Autorzy:
  Bednarska, M.A., Olszewski, M.
  Konferencja:
  International Tourism and Hospitality Management Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Faculty of Science, University of Sarajevo
  Data:
  konferencja 30 września – 4 października
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of work experience on students' perceptions of hospitality career attractiveness and job pursuit intentions
  Autorzy:
  Bednarska, M.A., Janta, H., Olszewski, M.
  Konferencja:
  3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Detay Anatolia Akademik Yayincilik Danismanlik Org. Turz.
  Data:
  konferencja 3-7 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 1. Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy
  Autorzy:
  Bednarska, M., Olszewski, M.
  Książka:
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki: warsztaty z geografii turyzmu (rok: 2014, tom: -, strony: 279-291), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ jakości pracy na przewagę konkurencyjną w gospodarce turystycznej – studium koncepcyjne
  Autorzy:
  Bednarska, M., Olszewski, M., Szutowski, D.
  Książka:
  Turystyka wobec zmian współczesnego świata: zmiany, bariery, innowacje (rok: 2014, tom: -, strony: 185-196), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Bednarska, M.
  Książka:
  Gospodarka turystyczna jako pracodawca: jakość pracy w procesie konkurowania o kapitał ludzki (rok: 2016, ), Wydawca: Difin
  Status:
  Złożona
 4. Subiektywne dopasowanie jednostki do środowiska pracy. Studium przypadku kariery zawodowej w hotelarstwie
  Autorzy:
  Bednarska, M.
  Książka:
  Przedsiębiorczość w turystyce (rok: 2014, tom: -, strony: 61-70), Wydawca: Wydawnictwo EkoPress
  Status:
  Opublikowana
 5. Effect of work experience on students' attitudes toward hospitality careers
  Autorzy:
  Bednarska, M.A., Olszewski, M.
  Książka:
  Tourism and Hospitality Management Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research (rok: 2016, tom: 12, strony: 235-249), Wydawca: Emerald Group Publishing Limited
  Status:
  Opublikowana
 6. Effects of individual and organisational factors on employer image: A case of the tourism industry in Poland
  Autorzy:
  Bednarska, M.A., Olszewski, M.
  Książka:
  Changes and challenges in the modern world economy: Recent advances in research on international economics and business (rok: 2016, tom: -, strony: 311-327), Wydawca: Poznan University of Economics and Business Press
  Status:
  Opublikowana