Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Relacje muzeów i skupionych wokół nich wirtualnych społeczności open collaboration: problemy hierarchii i budowania autorytetu

2012/07/N/HS4/02465

Słowa kluczowe:

zarządzanie muzeum netnografia społeczności wirtualne hierarchia budowanie autorytetu open collaboration Muzeum 2.0

Deskryptory:

  • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
  • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
  • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Akademia Leona Koźmińskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Adamczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2018-04-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Laptop z oprogramowaniem Envivo i Endnote. Za kwotę 6 500 PLN