Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyzwania dla europejskiego prawa konkurencji w sektorze transportu lotniczego

2012/07/B/HS5/03951

Słowa kluczowe:

Unia Europejska Prawo konkurencji transport lotniczy

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Kociubiński 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 129 012 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-24

Zakończenie projektu: 2016-06-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Inwestycje linii lotniczych z państw trzecich w przewoźników z UE w świetle ograniczeń kontroli i własności
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2015, tom: 2, strony: 25-31), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. Kompensacyjna redukcja oferowania w pomocy ratunkowej i restrukturyzacyjnej dla linii lotniczych w prawie Unii Europejskiej - analiza skutków, perspektywy zmian
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (rok: 2014, tom: [R.] 3, nr 1, strony: 45161), Wydawca: CARS
  Status:
  Opublikowana
 3. Proposed review of non-controlling minority shareholding acquisitions under the EU Merger Regulation : potential impact on the airline industry
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  European Networks Law and Regulation Quarterly (rok: 2015, tom: 44988, strony: 164-175), Wydawca: Lexxion
  Status:
  Opublikowana
 4. Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy. (rok: 2014, tom: 6, strony: 29-35), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 5. Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej - analiza unijnego modelu regulacji
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Prawo - Acta Universitatis Wratislaviensis (rok: 2015, tom: 2, strony: 69-87), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 6. Kryterium interesu konsumenta w sprawach z zakresu prawa konkurencji UE dotyczących transportu lotniczego – o potrzebie defi nicji
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Internetowy kwartalnik antymonopolowy i regulacyjny (rok: 2016, tom: 2, strony: 42-55), Wydawca: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskigo
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7172/2299-5749.IKAR.2.5.4 - link do publikacji
 7. AIR TRANSPORT AS A TOOL FOR REGIONAL DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EU COUNTRIES - THE CHANCES AND CHALLENGES OF THE PUBLIC SERVICE OBLIGATION
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Czech Yearbook of International Law (rok: 2015, tom: VI, strony: 129-148), Wydawca: CYIL, Juris Publishing
  Status:
  Opublikowana
 8. Dynamics of interdependence : interlinked regulatory and operational stimuli of airline alliances
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Folia Iuridica Wratislaviensis (rok: 2014, tom: Vol. 3, nr 2, strony: 155-174), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 9. Between lifeline services and transport of convenience : the model of public service obligation in air transport
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  European Networks Law and Regulation Quarterly (rok: 2014, tom: 3, strony: 232-243), Wydawca: Lexxion
  Status:
  Opublikowana
 10. Consolidation or fragmentation? European competition law in the EU air transport sector : a policy analysis
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Polish Yearbook of International Law (rok: 2013, tom: 33, strony: 189-203), Wydawca: INP PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7420/pyil2013 - link do publikacji
 11. Dostęp przewoźników do portów lotniczych w Unii Europejskiej : aspekty prawne i ekonomiczne
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Kwartalnik Prawa Publicznego (rok: 2013, tom: 3, strony: 35-50), Wydawca: UKSW, TNOiK "Dom Organizatora"
  Status:
  Opublikowana
 12. Fleet reduction in rescue and restructuring aid to airlines : a critical view
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  European State Aid Law Quarterly (rok: 2014, tom: Vol. 13, nr 3, strony: 454-462), Wydawca: Lexxion
  Status:
  Opublikowana
 13. Gospodarcza i niegospodarcza działalność portów lotniczych : perspektywa prawa pomocy publicznej
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Przegląd Komunikacyjny (rok: 2014, tom: R. 59, nr 11, strony: 36-39), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowana
 14. Proliferencja umów modelu "Otwartego Nieba" : uwarunkowania liberalizacji sektora transportu lotniczego w Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (rok: 2015, tom: 12, strony: 44965), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 15. Ekstraterytorialne stosowanie prawa Unii Europejskiej do kontroli koncentracji linii lotniczych
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (rok: 2015, tom: 13, strony: 122-135), Wydawca: UJ Kraków
  Status:
  Opublikowana
 16. Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (rok: 2015, tom: 100/2, strony: 395-408), Wydawca: Wydawnictwo UWr
  Status:
  Opublikowana
 17. Regulatory challenges of airport slot allocation in the European Union
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Czasopismo:
  Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics (rok: 2013, tom: Vol. 3, no 1, strony: 28-47), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 1. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PORTÓW LOTNICZYCH W ŚWIETLE REFORMY UNIJNEGO SYSTEMU POMOCY PUBLICZNEJ
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Konferencja:
  II Ogólnopolska Konferencjia: Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce (rok: 2014, ), Wydawca: UKW Bydgoszcz
  Data:
  konferencja 15.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Zasada inwestora rynkowego w transporcie lotniczym w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej - Między ekonomiczną racjonalnością a interwencjonizmem
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Konferencja:
  Port lotniczy miejscem świadczenia usług (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 27.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. nd
  Autorzy:
  Jakub Kociubiński
  Książka:
  Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego (rok: 2016, tom: nd, strony: LXXXVIII, 487), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana