Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm odklejenia błon płodowych u klaczy, jako determinujący wystąpienie zatrzymania łożyska u tych zwierząt.

2012/07/D/NZ5/04290

Słowa kluczowe:

konie zatrzymanie łożyska MHC I oksytocyna prostaglandyny receptory

Deskryptory:

 • NZ5_2: Etiologia chorób zwierząt
 • NZ5_4: Patogeneza chorób zwierząt

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Rapacz-Leonard 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 499 630 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-13

Zakończenie projektu: 2019-06-12

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikroskop badawczy ZEISS Axio Imager.M2. Za kwotę 200 000 PLN
 2. Zestaw do kriostatu HYRAX C50 op-D. Za kwotę 85 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Major histocompatibility complex class I in the horse (Equus caballus) placenta during pregnancy and parturition IF: 2,773
  Autorzy:
  Anna Rapacz-Leonard, Mark Leonard, Małgorzata Chmielewska-Krzesińska, Katarzyna Paździor-Czapula, Tomasz Janowski
  Czasopismo:
  Placenta (rok: 2018, tom: 74, strony: 36-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.placenta.2018.12.006 - link do publikacji
 2. The oxytocin-prostaglandins pathways in the horse (Equus caballus) placenta during pregnancy, physiological parturition, and parturition with fetal membrane retention IF: 4,122
  Autorzy:
  Anna Raapacz-Leonard, Mark Leonard, Małgorzata Chmielewska-Krzesińska, Marta Siemieniuch, Tomasz Janowski
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 44573), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-59085-1 - link do publikacji
 1. Heavy mares that retain fetal membranes and those that deliver fetal membranes physiologically differ in production of PGF2α and PGE2
  Autorzy:
  A. Rapacz-Leonard, M. Dąbrowska, M. Chmielewska- Krzesińska, K. Paździor-Czapula, M. Siemieniuch, T. Janowski
  Konferencja:
  ESDAR 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Reproduction in Domestic Animals
  Data:
  konferencja 27-29.10.
  Status:
  Opublikowana
 2. Mechanizm odklejenia błon płodowych u klaczy, jako determinujący wystąpienie zatrzymania łożyska u tych zwierząt
  Autorzy:
  A. Rapacz-Leonard
  Konferencja:
  I Sympozjum: Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność; XI Sympozjum: Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (rok: 2017, ), Wydawca: UWM
  Data:
  konferencja 11-13.06.
  Status:
  Opublikowana
 3. Should oxytocin be the first choice treatment for heavy draft mares that retained fetal membranes?
  Autorzy:
  A. Rapacz-Leonard, M. Dąbrowska, M. Chmielewska-Krzesińska, A. Raś, J. Całka, T. E. Janowski
  Konferencja:
  Februartagung 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: DVG i Reproduction in Domestic Animals
  Data:
  konferencja Feb 10th-12th
  Status:
  Opublikowana
 4. Does equine fetus express only maternally inherited Major Histocompatibility Complex I (MHC I) in order to protect long lasting pregnancy?
  Autorzy:
  A Jaworska, A Rapacz-Leonard, TE Janowski
  Konferencja:
  International Conference on Biology and Pathology of Reproduction in Domestic Animals, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: PAN Olsztyn
  Data:
  konferencja Sept 28th-30th
  Status:
  Opublikowana
 5. Prostaglandins production in heavy draft mares that retain fetal membranes and those that deliver fetal membranes physiologically
  Autorzy:
  A Rapacz-Leonard, M Dąbrowska, M Chmielewska-Krzesińska, M Siemieniuch, TE Janowski, K Paździor-Czapula
  Konferencja:
  International Conference on Biology and Pathology of Reproduction in Domestic Animals, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: PAN Olsztyn
  Data:
  konferencja Sept 28th-30th
  Status:
  Opublikowana
 6. Classical Major Histocompatibility Complex class I expression is up-regulated in equine placenta tissues during pregnancy and down-regulated during parturition.
  Autorzy:
  Anna Rapacz-Leonard, Małgorzata Dąbrowska, Katarzyna Łosiewicz, Małgorzata Chmielewska-Krzesińska, Tomasz Janowski, Andrzej Raś
  Konferencja:
  Februartagung 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Reproduction in Domestic Animals
  Data:
  konferencja 2,2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Does equine fetus express Major Histocompability Complex Class I (MHC I) only of maternal origin?
  Autorzy:
  J. Jaworska, A. Rapacz-Leonard, M. Dąbrowska, T. Janowski
  Konferencja:
  ESDAR 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Reproduction in Domestic Animals
  Data:
  konferencja 27-29.10.
  Status:
  Opublikowana
 8. Expression of Equine major Histocompatibility Complex Class I during Pregnancy, Parturition and fetal Membrane Retention
  Autorzy:
  A Rapacz-Leonard, M Dąbrowska, M Chmielewska-Krzesińska
  Konferencja:
  International Conference on Biology and Pathology of Reproduction in Domestic Animals, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: PAN Olsztyn
  Data:
  konferencja Sept 28th-30th
  Status:
  Opublikowana
 9. Prostaglandins E2 (PGE2) and F2a (PGF2a) and their synthetases (PGES and PGFS) during pregnancy and parturition in the horse.
  Autorzy:
  Anna Rapacz-Leonard, Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Chmielewska-Krzesińska, Marta Siemieniuch, Tomasz Janowski, Andrzej Raś, Katarzyna Paździor-Czapula
  Konferencja:
  ESDAR 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Reproduction in Domestic Animals
  Data:
  konferencja 9,2015
  Status:
  Opublikowana