Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad mobilnością, biodostępnością i toksycznością zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w warunkach przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych i biowęgla

2012/07/E/ST10/00572

Słowa kluczowe:

biowęgiel osad ściekowy WWA metale ciężkie biodostępność toksyczność

Deskryptory:

 • NZ9_10: Bioremediacja
 • ST10_12: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • NZ8_8: Ekotoksykologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Patryk Oleszczuk 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 498 140 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-25

Zakończenie projektu: 2017-09-24

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora laminarna. Za kwotę 31 611 PLN
 2. Zmywarka laboratoryjna. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Komputery PC (3 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 4. Inkubator CO2. Za kwotę 28 905 PLN
 5. Spektrometr Emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) wraz z wyposażeniem. Za kwotę 410 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (26)
 1. The potential of biochar for reducing the negative effects of soil contamination on the phytochemical properties and heavy metal accumulation in wheat grain IF: 1,6
  Autorzy:
  Krzysztof Różyło, Michał Świeca, Urszula Gawlik-Dziki, Magdalena Stefaniuk, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Agricultural and Food Science (rok: 2017, tom: 26, strony: 34–46), Wydawca: the Scientific Agricultural Society of Finland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23986/afsci.59308 - link do publikacji
 2. Addition of biochar to sewage sludge decreases freely dissolved PAHs content and toxicity of sewage sludge-amended soil IF: 5,008
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2016, tom: 218, strony: 242–251), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2016.06.063 - link do publikacji
 3. Application of biochar to sewage sludge reduces toxicity and improve organisms growth in sewage sludge-amended soil in long term field experiment IF: 5,727
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 625, strony: 44788), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2017.12.118 - link do publikacji
 4. Attenuation of phenanthrene and pyrene adsorption by sewage sludge-derived biochar in biochars-amended soils IF: 2,876
  Autorzy:
  Anna Zielińska, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 21822-21832), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-016-7382-x - link do publikacji
 5. Biochar for composting improvement and contaminants reduction. A review IF: 6,102
  Autorzy:
  Paulina Godlewska, Hans Peter Schmidt, Yong Sik Ok, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2017, tom: 246, strony: 193-202), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2017.07.095 - link do publikacji
 6. Chemical and ecotoxicological evaluation of biochars produced from residues from biogas production IF: 5,641
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Patryk Oleszczuk, Piotr Bartmiński
  Czasopismo:
  Journals of Hazardous Materials (rok: 2016, tom: 318, strony: 417–424), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2016.06.013 - link do publikacji
 7. Effect of sewage sludges properties on the biochar characteristic IF: 3,07
  Autorzy:
  Anna Zielińska, Patryk Oleszczuk, Barbara Charmas, Jadwiga Skubiszewska-Zięba, Sylwia Pasieczna-Patkowska
  Czasopismo:
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (rok: 2015, tom: 112, strony: 201–213), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jaap.2015.01.025 - link do publikacji
 8. Sorption and desorption of Cr(VI) ions from water by biochars in different environmental conditions IF: 2,757
  Autorzy:
  Aleksandra Tytłak, Patryk Oleszczuk, Ryszard Dobrowolski
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2015, tom: 22, strony: 5985–5994), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-014-3752-4 - link do publikacji
 9. The total and freely dissolved polycyclic aromatic hydrocarbons content in residues from biogas production IF: 4,755
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2016, tom: 208, strony: 787–795), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Carbon dioxide as a carrier gas and biomass addition decrease the total and bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons in biochar produced from sewage sludge IF: 5,089
  Autorzy:
  Magdalena Kończak, Yanzheng Gao, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2019, tom: 228, strony: 26-34), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2019.04.029 - link do publikacji
 11. Co-application of sewage sludge with biochar increases disappearance of polycyclic aromatic hydrocarbons from fertilized soil in long term field experiment IF: 5,102
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Patryk Oleszczuk, Krzysztof Różyło
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2017, tom: 599–600, strony: 854–862), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2017.05.024 - link do publikacji
 12. Sequential extraction of nickel and zinc in sewage sludge- or biochar/sewage sludge-amended soil IF: 5,727
  Autorzy:
  Aleksandra Bogusz, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 636, strony: 927-935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.04.072 - link do publikacji
 13. Adsorption and desorption of heavy metals by the sewage sludge and biochar-amended soil IF: 2,569
  Autorzy:
  Aleksandra Bogusz, Patryk Oleszczuk, Ryszard Dobrowolski
  Czasopismo:
  Environmental Geochemistry and Health (rok: 2017, tom: 41, strony: 1663-1674), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10653-017-0036-1 - link do publikacji
 14. Bioavailability and bioaccessibility of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) in historically contaminated soils after application of sewage sludge-derived biochars IF: 4,068
  Autorzy:
  Anna Zielińska, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2016, tom: 163, strony: 480-489), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2016.08.072 - link do publikacji
 15. Ecotoxicological assessment of residues from different biogas production plants used as fertilizer for soil IF: 5,277
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Piotr Bartmiński, Krzysztof Różyło, Ryszard Dębicki, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2015, tom: 298, strony: 195-202), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2015.05.026 - link do publikacji
 16. Effect of biochar addition to sewage sludge on cadmium, copper and lead speciation in sewage sludge-amended soil IF: 5,089
  Autorzy:
  Aleksandra Bogusz, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2020, tom: 239, strony: 124719), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2019.124719 - link do publikacji
 17. Effect of pyrolysis temperatures on freely dissolved polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) concentrations in sewage sludge-derived biochars IF: 3,854
  Autorzy:
  Anna Zielińska, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2016, tom: 153, strony: 68-74), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2016.02.118 - link do publikacji
 18. Evaluation of sewage sludge and slow pyrolyzed sewage sludge-derived biochars for adsorption of phenanthrene and pyrene IF: 5,33
  Autorzy:
  Anna Zielińska, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2015, tom: 192, strony: 618–626), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2015.06.032 - link do publikacji
 19. A field study of bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge and biochar amended soils IF: 7,336
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Daniel C.W. Tsang, Yong Sik Ok, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2018, tom: 349, strony: 27-34), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2018.01.045 - link do publikacji
 20. Application of different carrying gases and ratio between sewage sludge and willow for engineered (smart) biochar production IF: 5,844
  Autorzy:
  Magdalena Kończak, Patryk Oleszczuk, Krzysztof Różyło
  Czasopismo:
  Journal of CO2 Utilization (rok: 2019, tom: 29, strony: 20-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 21. Application of laboratory prepared and commercially available biochars to adsorption of cadmium, copper and zinc ions from water IF: 5,33
  Autorzy:
  Aleksandra Bogusz, Patryk Oleszczuk, Ryszard Dobrowolski
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2015, tom: 196, strony: 540–549), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2015.08.006 - link do publikacji
 22. Characterization of biochars produced from residues from biogas production IF: 3,898
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (rok: 2015, tom: 115, strony: 157–165), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jaap.2015.07.011 - link do publikacji
 23. Review on nano zerovalent iron (nZVI): From synthesis to environmental applications IF: 4,621
  Autorzy:
  Magdalena Stefaniuk, Patryk Oleszczuk, Yong Sik Ok
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2016, tom: 287, strony: 618–632), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2015.11.046 - link do publikacji
 24. Stabilization of sewage sludge by different biochars towards reducing freely dissolved polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) content IF: 5,039
  Autorzy:
  Patryk Oleszczuk, Anna Zielińska, Gerard Cornelissen
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2014, tom: 156, strony: 139-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2014.01.003 - link do publikacji
 25. Synthesis of biochar from residues after biogas production with respect to cadmium and nickel removal from wastewater IF: 4,712
  Autorzy:
  Aleksandra Bogusz, Katarzyna Nowak, Magdalena Stefaniuk, Ryszard Dobrowolski, Patryk Oleszczu
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Management (rok: 2017, tom: 201, strony: 268-276), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jenvman.2017.06.019 - link do publikacji
 26. The conversion of sewage sludge into biochar reduces PAHs content and ecotoxicity but increases trace metals content IF: 4,164
  Autorzy:
  Anna Zielińska, Patryk Oleszczuk
  Czasopismo:
  Biomass and Bioenergy (rok: 2015, tom: 75, strony: 235-244), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biombioe.2015.02.019 - link do publikacji