Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hormony stresu w skórze ryb

2012/07/B/NZ9/02144

Słowa kluczowe:

melatonina AMK AFMK AA-NAT kortyzol ryby skóra ciernik stornia hodowla perfuzyjna

Deskryptory:

  • NZ9_5: Naukowe podstawy rybactwa
  • NZ4_3: Fizjologia porównawcza
  • NZ4_6: Endokrynologia

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Oceanologii PAN

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Kulczykowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 475 674 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-01

Zakończenie projektu: 2017-02-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Doposażenie systemu do perfuzji ciągłej. Za kwotę 15 000 PLN
  2. Homogenizator. Za kwotę 20 000 PLN