Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne.

2012/07/B/NZ7/04253

Słowa kluczowe:

ligandy wielofunkcyjne inhibitory cholinoesteraz beta-amyloid inhibitory BACE-1 modelowanie molekularne choroba Alzheimera

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Malawska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 988 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2016-07-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrofluorymetr. Za kwotę 180 000 PLN
 2. Opłata licencyjna specjalistycznego oprogramowania pakietu Schroedinger.
 3. Klatka Barnes Maze. Za kwotę 60 000 PLN
 4. Próżniowa wyparka rotacyjna.
 5. Wieloprocesorowa stacja robocza wraz z monitorem i zasolaczem UPS.
 6. Aparat do chromatografii typu flash. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Design, synthesis and biological evaluation of new phthalimide and saccharin derivatives with alicyclic amines targeting cholinesterases, beta-secretase and amyloid beta aggregation IF: 4,519
  Autorzy:
  Dawid Panek, Anna Więckowska, Tomasz Wichur, Marek Bajda, Justyna Godyń, Jakub Jończyk, Kamil Mika, Jana Janockova, Ondrej Soukup, Damijan Knez, Jan Korabecny, Stanislav Gobec, Barbara Malawska
  Czasopismo:
  European Journal on Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 125, strony: 676-695), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2016.09.078 - link do publikacji
 2. Therapeutic strategies for Alzheimer's disease in clinical trials IF: 1,928
  Autorzy:
  Godyń J., Jończyk J., Panek D., Malawska B.
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2016, tom: 68, strony: 127–138), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Search for potential cholinesterase inhibitors from Zinc database by virtual screening method IF: 0,737
  Autorzy:
  Bajda M., Panek D., Hebda M., Więckowska A., Guzior N., Malawska B.
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research (rok: 2015, tom: 72(4), strony: 737-745), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis of new N-benzylpiperidine derivatives as cholinesterase inhibitors with β-amyloid anti-aggregation properties and beneficial effects on memory in vivo, IF: 2,793
  Autorzy:
  Więckowska A., Więckowski K., Bajda M., Brus B., Sałat K., Czerwińska P., Gobec S., Filipek B., Malawska B.
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 23, strony: 2445-2457), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 5. Ligandy wielofunkcyjne – nowa strategia poszukiwania leku w terapii chorób o złożonej etiologii IF: 0,573
  Autorzy:
  Wichur T., Malawska B.
  Czasopismo:
  Postępy Higieny I Medycyny Doświadczalnej (rok: 2015, tom: 69, strony: 1423-1434), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 6. Recent Development of Multifunctional Agents as Potential Drug Candidates for the Treatment of Alzheimer's Disease IF: 3,715
  Autorzy:
  Natalia Guzior, Anna Więckowska, Dawid Panek and Barbara Malawska
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 22, Nr 3, strony: 373-404), Wydawca: BENTHAM SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867321666141106122628 - link do publikacji
 7. Synthesis, Molecular Modelling and Biological Evaluation of Novel Heterodimeric, Multiple Ligands Targeting Cholinesterases and Amyloid Beta IF: 2465
  Autorzy:
  Michalina Hebda, Marek Bajda, Anna Więckowska, Natalia Szałaj, Anna Pasieka, Dawid Panek, Justyna Godyń, Tomasz Wichur, Damijan Knez, Stanislav Gobec and Barbara Malawska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2016, tom: 21, 410, strony: 44584), Wydawca: Molecular Diversity Preservation International (MDPI) Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules21040410 - link do publikacji
 1. Ligandy wielofunkcyjne szansą na odkrycie leku w terapii choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Malawska B., Więckowska A., Bajda M., Szałaj N., Panek D.
  Konferencja:
  II Sympozjum SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17 – 19. 06
  Status:
  Opublikowana
 2. Design, synthesis and biological evaluation of novel piperazine derivatives with hydroxyethylamine pharmacophoric core as multifunctional ligands targeting cholinesterases and beta-secretase.
  Autorzy:
  D. Panek, J. Godyń, A. Więckowska, J. Jończyk, M. Bajda, B. Malawska
  Konferencja:
  Frontiers in Medicinal Chemistry, Bonn (rok: 2016, ), Wydawca: www.gdch.de/medchem2016
  Data:
  konferencja 13-16, 03
  Status:
  Opublikowana
 3. DESIGN, SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF NEW MULTI-TARGET-DIRECTED LIGANDS AS POTENTIAL ANTI-ALZHEIMER'S AGENTS
  Autorzy:
  Panek D., Więckowska A., Jończyk J., Wichur T., Godyń J., Bajda M, Malawska B.
  Konferencja:
  5th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 3 – 5. 07
  Status:
  Opublikowana
 4. Design, synthesis and biological evaluation of novel hybrid derivatives of isoindoline-1,3-dione targeting cholinesterases and beta-secretase.
  Autorzy:
  T. Wichur, J. Godyń, D. Panek, A. Więckowska, J. Jończyk, M. Bajda, B. Malawska
  Konferencja:
  Frontiers in Medicinal Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: www.gdch.de/medchem2016
  Data:
  konferencja 13-16, 03
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis, molecular modelling and biological evaluation of novel heterodimeric, multifunctional ligands targeting cholinesterases and beta-amyloid
  Autorzy:
  Malawska B., Hebda M., Więckowska A., Bajda M., Jończyk J., Panek D., Szałaj N., Knez D., Gobec S.,
  Konferencja:
  18th SCI/RSC Medicinal Chemistry Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 13-16. 09
  Status:
  Opublikowana