Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kategorie modułów samoinjektywnych algebr artinowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Karpicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: Maurycy Rzymowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Teoria ergodyczna: rozłączność, typowość poprzez niekonwencjonalne twierdzenia ergodyczne oraz związki z teorią liczb...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Mariusz Lemańczyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Geometryczne i homologiczne problemy teorii reprezentacji algebr

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Bobiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Andrzej Rozkosz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Andrzej Skowroński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Oswojoność problemów macierzowych i koalgebr, problemy Birkhoffa i sieciowe systemy pierwiastków

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Daniel Simson

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Niezmiennicze metody topologiczne i ich zastosowania w nieliniowych równaniach różniczkowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Sławomir Rybicki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych - podejście topologiczne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Wojciech Kryszewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Dynamika topologiczna uogólnionych układów B-wolnych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: Aurelia Dymek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Sieci gaussowskie i sieci przekonań w bayesowskiej adaptacji i optymalizacji schematów zachowań

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Matuszak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Geometria skończenie wymiarowych modułów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Grzegorz Zwara

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Eliptyczne i paraboliczne równania różniczkowe cząstkowe z miarami.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Klimsiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Nowe metody kompleksowej analizy współbieżnych systemów obliczeniowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Łukasz Mikulski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Aspekty ilościowe równań ewolucyjnych: podejście operatorowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Yuriy Tomilov

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych w rezonansie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Kokocki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Bezskalowaść i fenomen małego świata w grafach przepływu informacji w geometrycznych sieciach neuronowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jarosław Piersa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. Oszacowania wartości oczekiwanych uporządkowanych zmiennych losowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Agnieszka Goroncy

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Własności ergodyczne i spektralne układów dynamicznych na powierzchniach i zagadnienia pokrewne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Mariusz Lemańczyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Zastosowanie stochastycznych równań różniczkowych wstecz do rekonstrukcji obrazów cyfrowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Dariusz Borkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Leszek Słomiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Metodologia rekonstrukcji geometrycznej układów naczyniowych w mózgowiu na podstawie obrazów tomografii komputerowej i r...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Chlebiej

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Stany podstawowe i stany związane nieliniowych równań Schrödingera

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jarosław Mederski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Nieliniowe równania Schrödingera z nieliniowościami zmieniającymi znak

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Bartosz Bieganowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 25. Półliniowe równania różniczkowe cząstkowe z operatorami nielokalnymi i miarami borelowskimi

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Klimsiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Rozwiązania okresowe symetrycznych układów hamiltonowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Strzelecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki