Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego.

2012/07/N/HS4/00268

Słowa kluczowe:

niestabilność sektora bankowego współczesny bank centralny stabilność finansowa nadzwyczajna polityka pieniężna parametryzacja system reagowania

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Nocoń 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 79 947 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-25

Zakończenie projektu: 2016-02-24

Planowany czas trwania projektu: 25 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Nowa filozofia prowadzenia pokryzysowej polityki pieniężnej
  Autorzy:
  Aleksandra Szunke
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe (rok: 2014, tom: 186, strony: 217-228), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. The role of financialization in banking sector instability
  Autorzy:
  Aleksandra Szunke
  Czasopismo:
  Journal of Economics & Management (rok: 2014, tom: 16, strony: 97-111), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 3. Luzowanie ilościowe a działalność pomocowa banków centralnych
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 246, strony: 35-51), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 4. Non-standard monetary policy tools and their consequences. The review.
  Autorzy:
  Aleksandra Szunke
  Czasopismo:
  Journal of Management and Financial Sciences (rok: 2014, tom: Vol. VII/ 16, strony: 23-33), Wydawca: SGH w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 5. Monetary policy of the Federal Reserve System from the perspective of exit strategies
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Management (rok: 2015, tom: 21 (3), strony: 163-172), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 6. Non-standard monetary policy measures and their consequences.
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Czasopismo:
  International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering (rok: 2015, tom: Vol. 9, No. 2, strony: 473-477), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 7. Wskaźniki ryzyka systemowego a bezpieczeństwo systemu finansowego
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 238, strony: 91-103), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 1. Banking Union as a security buffer against European banking sector instability in a long term
  Autorzy:
  Aleksandra Szunke
  Książka:
  Challenges, Research and Perspectives (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 95-104), Wydawca: Uni-edition GmbH, Berlin, Niemcy
  Status:
  Opublikowana
 2. Selected consequences of transformation of modern monetary policy
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Książka:
  Challenges, Research and Perspectives (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 41-52), Wydawca: Uni-edition GmbH
  Status:
  Opublikowana
 3. Capital adequacy ratios in early warning system of modern central banks
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Książka:
  Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations. (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 223-234), Wydawca: Uni-edition GmbH
  Status:
  Opublikowana
 4. Implikacje niestandardowej polityki monetarnej na świecie dla gospodarki globalnej. Perspektywa pokryzysowa.
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Książka:
  Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju. (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 70-83), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 5. Modeling of banking sector instability
  Autorzy:
  Aleksandra Szunke
  Książka:
  World financial markets in time of euro debt crisis (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 21-30), Wydawca: GEORG, Žilina, Slovakia
  Status:
  Opublikowana
 6. Problemy dyscypliny regulacyjnej w strefie euro po globalnym kryzysie finansowym
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Książka:
  Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 123-131), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Książka:
  System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 1-318), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana
 8. Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego wobec Quantitative Easing
  Autorzy:
  Aleksandra Nocoń (Szunke)
  Książka:
  Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 57-64), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana