Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy

2012/07/E/HS2/00665

Słowa kluczowe:

wiersz wiersz litanijny wiersz europejski wersyfikacja poetyka kulturowa poetyka historyczna poetyka teoretyczna litania poezja europejska

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Witold Sadowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 467 646 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-02

Zakończenie projektu: 2019-03-01

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Czytnik książek elektronicznych (3 szt.). Za kwotę 3 000 PLN
 2. aparat fotograficzny (2 szt.). Za kwotę 599 PLN
 3. skaner (2 szt.). Za kwotę 600 PLN
 4. laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym, podstawowym oprogramowaniem i myszką (3 szt.). Za kwotę 9 600 PLN
 5. Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero).

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (24)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (12)
 1. La estructura de chairetismo y polionimia en la tradición litúrgica y paralitúrgica mariana y sus huellas en la literatura religiosa hispana (siglos VII-XVII)
  Autorzy:
  Marta Piłat-Zuzankiewicz
  Czasopismo:
  'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones (rok: 2018, tom: 23, strony: 239-262), Wydawca: Universidad Complutense de Madrid
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5209/ILUR.61029 - link do publikacji
 2. Litánia-vers a magyar költészetben
  Autorzy:
  Ágnes Czövek
  Czasopismo:
  Vigilia (rok: 2019, tom: 84, nr 9, strony: 677-684), Wydawca: Vigilia Kiadó
  Status:
  Opublikowana
 3. Przypisy autorskie w sonetach religijnych: funkcje i formy na przykładzie Teorematów Jeana de la Ceppède'a
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Czasopismo:
  Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie (rok: 2017, tom: 12 nr 2, strony: 89-97), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/SE.2017.0023 - link do publikacji
 4. « Certainement le siecle ains ordenée ». Le plan des litanies poétiques médiévales
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Czasopismo:
  Analele Universităţii din Craiova. Seria Filologie. Limbi şi literaturi romanice (rok: 2015, tom: XIX, Nr. 1, strony: 220-233), Wydawca: Universitatea din Craiova (Rumunia)
  Status:
  Opublikowana
 5. "Vše se modlí u mne..." Litanické formy v díle Bohuslava Reynka
  Autorzy:
  Małgorzata Gorczyńska
  Czasopismo:
  Česká Literatura (rok: 2019, tom: 67, z. 1, strony: 44651), Wydawca: Akademie věd České republiky
  Status:
  Opublikowana
 6. Le texte en dialogue avec son genre: Les litanies de Laforgue
  Autorzy:
  Witold Sadowski
  Czasopismo:
  Poétique (rok: 2016, tom: nr 179, strony: 89-107), Wydawca: Éditions du Seuil (Francja)
  Status:
  Opublikowana
 7. Litanic Tradition in Of on that is so fayr and bright and the Harley Ms Five Joys of Mary
  Autorzy:
  Anna Czarnowus
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2016, tom: 18 no. 1, strony: 44577), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.16.001.6736 - link do publikacji
 8. Liturgia, preghiera e lauda spirituale nel libretto Betulia liberata
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Czasopismo:
  Studi sul Settecento e l'Ottocento (rok: 2017, tom: 12, strony: 93-101), Wydawca: Fabrizio Serra (Włochy)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19272/201707401005 - link do publikacji
 9. Ouvroir de litanie potentielle? Litanie de Jean Meschinot / Jacques Roubaud entre la tradition des chants royaux et celle des litanies poétiques contemporaines
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Czasopismo:
  Journal of Philology and Intercultural Communication (rok: 2019, tom: III, No. 1, strony: 58-78), Wydawca: Military Technical Academy Publishing House
  Status:
  Opublikowana
 10. "That's (not) it". Inger Christensen's collection of poems It as litanic verse
  Autorzy:
  Joanna Cymbrykiewicz, Aldona Zańko
  Czasopismo:
  European Journal of Scandinavian Studies (rok: 2019, tom: 49, issue 2, strony: 295-314), Wydawca: Mouton de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ejss-2019-0023 - link do publikacji
 11. Entre tradición y modernidad: modificaciones del poema litánico en la poesía de Juan Ramón Jiménez
  Autorzy:
  Maria Judyta Woźniak
  Czasopismo:
  Neophilologus (rok: 2017, tom: 101, strony: 225-236), Wydawca: Springer (Holandia)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11061-016-9492-6 - link do publikacji
 12. Letanía y poesía en el Cancionero de Baena: el caso de Alfonso Álvarez de Villasandino
  Autorzy:
  Marta Piłat-Zuzankiewicz
  Czasopismo:
  Revista de Filología Románica (rok: 2019, tom: 36, strony: 219-238), Wydawca: Universidad Complutense de Madrid
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5209/RFRM.63514 - link do publikacji
 13. Litania come strategia retorica nelle "Laudi" del Bianco da Siena
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Czasopismo:
  Bollettino Senese di Storia Patria (rok: 2015, tom: 122, strony: 76-90), Wydawca: Accademia Senese degli Intronati (Włochy)
  Status:
  Opublikowana
 14. På spaning efter en halvglömd genre: Litaniaminnen i "Bön till solen" av Karin Boye
  Autorzy:
  Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
  Czasopismo:
  Folia Scandinavica Posnaniensia (rok: 2016, tom: XIX, strony: 279-290), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/fsp-2016-0019 - link do publikacji
 15. Tradición litánica en la obra de Lope de Vega
  Autorzy:
  Marta Piłat-Zuzankiewicz
  Czasopismo:
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (rok: 2016, tom: IV, nr 2, strony: 301-326), Wydawca: Instituto de Estudios Auriseculares (Hiszpania)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13035/H.2016.04.02.20 - link do publikacji
 16. La lauda spirituale e i moduli litanici
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Czasopismo:
  Studi Medievali (rok: 2019, tom: s. 3, LX, nr 2, strony: 771-785), Wydawca: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo di Spoleto
  Status:
  Opublikowana
 17. Prière litanique – litanie poétique. Les paraphrases françaises jusqu'au XIXe siècle
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Czasopismo:
  Romanica Olomucensia (rok: 2017, tom: 29, strony: 223-234), Wydawca: Univerzita Palackého v Olomouci
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5507/ro.2017.016 - link do publikacji
 18. Prosodic Memory: Claudel - Eliot - Liebert
  Autorzy:
  Witold Sadowski
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo (rok: 2013, tom: 3 (6) Part I, strony: 44895), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 19. Krótka historia "O!" (wokół utworu Julii Hartwig)
  Autorzy:
  Witold Sadowski
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2018, tom: 109, z. 3, strony: 125-143), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/PL.2018.3.9 - link do publikacji
 20. La forme de la litanie comme cadre: le cas du lai et d'autres genres littéraires médiévaux
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Czasopismo:
  Zagadnienia Rodzajów Literackich (rok: 2016, tom: LIX, z. 2, strony: 31-49), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 21. Litanies of a Name. The Holy Name of Jesus in the Sonnets of Anne de Marquets and Gabrielle de Coignard
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Czasopismo:
  Journal of Academic Perspectives (rok: 2017, tom: 10 no. 2, strony: 44582), Wydawca: Journal of Academic Perspectives
  Status:
  Opublikowana
 22. L'antonomasia litanica: origine e prospettive di studio nell'ambito della poesia italiana
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Czasopismo:
  il Nome nel testo (rok: 2018, tom: 20, strony: 53-65), Wydawca: Edizioni EDS
  Status:
  Opublikowana
 23. Un contrappunto visivo-sonoro: l'anafora metrica e sintattica ne La Libellula roselliana
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Czasopismo:
  Quaderni del '900 (rok: 2016, tom: XVI, strony: 61-72), Wydawca: Fabrizio Serra (Włochy)
  Status:
  Opublikowana
 24. "Stemmer, der veksler" – om det dansk-norske litanidigt fra middelalderen til 1600-tallet
  Autorzy:
  Joanna Cymbrykiewicz, Aleksandra Wilkus, Aldona Zańko
  Czasopismo:
  Nordica (rok: 2015, tom: XXXII, strony: 429-444), Wydawca: Syddansk Universitetsforlag (Dania)
  Status:
  Opublikowana
 1. Forme e legami litanici in alcune laude mariane del Duecento
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Konferencja:
  Forme letterarie del Medioevo romanzo: testo interpretazione e storia (rok: 2016, ), Wydawca: Rubbettino (Włochy)
  Data:
  konferencja 22-26 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Dei Genitrix: A Generative Grammar for Traditional Litanies
  Autorzy:
  Francesco Galofaro, Magdalena Maria Kubas
  Konferencja:
  7th Workshop on Computational Models of Narrative (CMN 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Dagstuhl (Niemcy)
  Data:
  konferencja 11-12 lipca 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. 'Io ti percorro': spazi del misticismo di Alda Merini
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Konferencja:
  Geografie della modernità letteraria (rok: 2017, ), Wydawca: Edizioni ETS (Włochy)
  Data:
  konferencja 10-13 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. La ripetizione anaforica nel sonetto boccaccesco
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Konferencja:
  Intorno a Boccaccio / Boccaccio e dintorni 2016 (rok: 2017, ), Wydawca: Firenze University Press
  Data:
  konferencja 9 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Europejski wiersz litanijny. W innej czasoprzestrzeni
  Autorzy:
  Witold Sadowski
  Książka:
  Europejski wiersz litanijny. W innej czasoprzestrzeni (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 1-474), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Intentio lectoris, traduzione intralinguistica ed endosistemica: tra Il fuoco che scoppietta di Eugenio Montale e Da capo di Antonia Pozzi
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Książka:
  Semiotica generale – semiotica specifica (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 167-177), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Litanic Verse III: Francia
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Książka:
  Litanic Verse III: Francia (rok: 2018, tom: III, strony: 1-420), Wydawca: Peter Lang (Niemcy)
  Status:
  Opublikowana
 4. Wiersz litanijny w przekładzie na obraz
  Autorzy:
  Witold Sadowski
  Książka:
  Ikonoklazm i ikonofilia. Między historią a współczesnością (rok: 2016, tom: IV, strony: 61-72), Wydawca: Wydawnictwo PTPN
  Status:
  Opublikowana
 5. Les romantiques polonais à la recherche du temps des troubadours
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Książka:
  La Réception des troubadours au XIXe siècle (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: ), Wydawca: Classiques Garnier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Balance of Litanic Invocations and Supplications in French Poems
  Autorzy:
  Magdalena Kowalska
  Książka:
  Discours religieux : langages, textes, traductions (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 233-247), Wydawca: Biblioteka Jagiellońska
  Status:
  Opublikowana
 7. European Litanic Verse: A Different Space-Time
  Autorzy:
  Witold Sadowski
  Książka:
  European Litanic Verse: A Different Space-Time (rok: 2018, tom: V, strony: 1-487), Wydawca: Peter Lang (Niemcy)
  Status:
  Opublikowana
 8. A Generic Worldview. The Case of the Chronotope of Litany
  Autorzy:
  Witold Sadowski
  Książka:
  Literarische Form / Literary Form: Theorien - Dynamiken - Kulturen. Beiträge zur literarischen Modellforschung / Theories - Dynamics - Cultures. Perspectives on Literary Modelling (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 347-374), Wydawca: Universitätsverlag Winter (Niemcy)
  Status:
  Opublikowana
 9. Litanic Verse I: Origines, Iberia, Slavia et Europa Media
  Autorzy:
  red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas
  Książka:
  Litanic Verse I: Origines, Iberia, Slavia et Europa Media (rok: 2016, tom: I, strony: 1-364), Wydawca: Peter Lang (Niemcy)
  Status:
  Opublikowana
 10. Litanic Verse II: Britannia, Germania et Scandinavia
  Autorzy:
  red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas
  Książka:
  Litanic Verse II: Britannia, Germania et Scandinavia (rok: 2016, tom: II, strony: 1-267), Wydawca: Peter Lang (Niemcy)
  Status:
  Opublikowana
 11. Litanic Verse IV: Italia
  Autorzy:
  Magdalena Maria Kubas
  Książka:
  Litanic Verse IV: Italia (rok: 2018, tom: IV, strony: 1-403), Wydawca: Peter Lang (Niemcy)
  Status:
  Opublikowana
 12. Letanías poéticas en la obra de Miguel de Cervantes
  Autorzy:
  Marta Piłat-Zuzankiewicz
  Książka:
  En torno a Cervantes: Estudios sobre la época y la obra del autor del Quijote. Homenaje al Profesor Kazimierz Sabik (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 381-399), Wydawca: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
  Status:
  Opublikowana