Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 259 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Molekularna charakterystyka mitoferryn u modelowej rośliny Arabidopsis thaliana

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ1

  Kierownik: Karolina Małas

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 2. Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich - materialny wymiar przerwania ciągłości os...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Majewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 3. Ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Mazur-Socha

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 4. Estetyka jako polityka. Twórczość Brunona Jasieńskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Kasper Pfeifer

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 5. Analiza transkryptomu wątroby u krów rasy polskiej Holsztyńsko- Fryzyjskiej przy użyciu techniki AMPLI-seq.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Dominika Grzybowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 6. NIEBIESKA INFRASTRUKTURA W MIEJSKIM KRAJOBRAZIE KULTUROWYM NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Wilczyńska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska

 7. Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej do...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Łukasz Fiedeń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 8. Nowatorskie badanie sygnałów uwolnienia koloru poprzez określenie produkcji cząstek powabnych w rekcjach ciężkich jonów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST2

  Kierownik: Anastasia Merzlaya

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 9. Inżynieria wieloskładnikowych materiałów optycznych zawierających grupę sulfonylową z wykorzystaniem metod kwantowej kry...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Joanna Wojnarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 10. Międzypokoleniowe oddziaływanie matczynej otyłości i cukrzycy ciążowej na układ krążenia oraz profil ryzyka sercowo-nacz...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: Linda Litwin

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 11. Kinetyka i mechanizm utleniania modyfikowanych itrem, cyrkonem oraz hafnem nadstopów kobaltu umacnianych fazami typu L12...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Damian Migas

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 12. Analiza obciążenia błędów prognoz fiskalnych instytucji międzynarodowych dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Rybacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 13. Behawioralne i psychofizjologiczne wskaźniki reakcji na stres społeczny i niespołeczny w schizofrenii - badania z użycie...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Schudy

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Analiza możliwości szybkiej i precyzyjnej detekcji protonów z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych zaprojek...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST7

  Kierownik: Anna Kozioł

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 15. Przestrzenny wymiar transmisji kulturowej melodii ludowych - analiza statystyczna i obliczeniowa melodii ze zbiorów Oska...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Rafał Miśta

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 16. Brytyjskie prawo konstytucyjne a członkostwo w Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalie Fox Wieloch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 17. Mikrobiologiczny szlak degradacji diklofenaku przez szczep z rodzaju Pseudomonas

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Żur

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 18. Analiza porównawcza metod reprezentacji strukturalnej na przykładzie debaty wokół Ontycznego Realizmu Strukturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: Agnieszka Proszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. Wzory przepływu informacji w komunikowaniu politycznym - na przykładzie wyborów w Polsce w latach 2015-2020.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kinga Adamczewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 20. Podejście przez Efektywną Teorię Pola do rozpraszania WW w LHC

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST2

  Kierownik: Paweł Kozów

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 21. Badanie mechanizmów powstawania i ewolucji deformacji jądrowej w obszarze A~100.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST2

  Kierownik: Jakub Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 22. Białaczkowe pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, zawierające białko BCR-ABL, jako nowy, immunosupresyjny czynnik kontrolujący f...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: Julian Swatler

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Badanie trójwymiarowych trajektorii ruchu pęcherzy gazowych w cieczy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jakub Augustyniak

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 24. Przemiany stylu życia polskiej klasy średniej - dwadzieścia lat później. Mechanizmy międzypokoleniowej transmisji stylu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Bielińska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Mechanizm funkcjonowania zawęźlonych białek

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ1

  Kierownik: Agata Perlińska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 26. Wpływ struktury inicjatorów nadtlenkowych na mechanizm oraz efektywność dynamicznego sieciowania biodegradowalnych polie...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Marta Przybysz-Romatowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 27. Prawnicza nieświadomość: analiza pojęć 'intuicji' i 'wglądu' w rozumowaniach prawniczych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Tomasz Zygmunt

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. Dynamiczne algorytmy dla grafów skierowanych przy słabych założeniach dotyczących adwersarza.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST6

  Kierownik: dr Adam Karczmarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Badania ogniw fotowoltaicznych typu DSSC zawierających fotoanodę i katodę na bazie 3D strukturyzowanego grafenu oraz het...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Kamedulski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 30. Analiza składu frakcyjnego i właściwości sorpcyjnych substancji humusowych w stosunku do różnych grup zanieczyszczeń org...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: dr Aleksandra Ukalska-Jaruga

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 31. Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Magdalena Miodyńska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 32. Hiperspektrogramy - nowy sposób opisu, wizualizacji i interpretacji chemicznej niehomogeniczności próbek stałych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: Łukasz Pieszczek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 33. Synteza i charakterystyka nowych emiterów dla niebieskich OLEDów (Organicznych Diod Elektroluminescencyjnych)

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Bartosz Orwat

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 34. Eksperymentalne i numeryczne badanie procesu utleniania i redukcji paliwowych związków azotu w płomieniu wirowym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Joanna Jójka

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 35. Badanie zmian przepuszczalności bariery jelitowej po transplantacji komórek macierzystych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Martyna Tyszka

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 36. Przekład w trójkącie językowym (niemiecko-polsko-czeskim) na przykładzie przekładów dzieł Herty Müller

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Christian Altmann

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 37. Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Zawadzki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 38. Badanie mechanizmów tworzenia wodorku żelazowo - magnezowego z austenitu stopowego w procesie mechanochemicznej syntezy...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Magdalena Rzeszotarska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 39. Azotkowe lasery VCSEL jako źródła sygnału w systemach VLC

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST7

  Kierownik: Patrycja Śpiewak

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 40. Charakterystyka mikrostruktury i właściwości biodegradowalnych stopów cynku

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Maria Wątroba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 41. Lasery półprzewodnikowe jako urządzenia do detekcji cieczy i gazów i badania ich właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST7

  Kierownik: Magdalena Marciniak

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 42. Czy nowe syntetyczne amfifilowe antyoksydanty są bezpieczne?

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: Dobrochna Rabiej

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 43. Zmodyfikowany pokarm matki jako czynnik zaburzeń autystycznych u potomstwa - przedkliniczne badania molekularne kory prz...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: Kinga Mudlaff

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 44. Dziedziniec Kompleksu Kultu Królewskiego w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w wymiarze rytualnym i ideologicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Adrianna Madej

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 45. Analiza ekspresji miRNA z rodziny let-7 w kontekście mutacji BRAF oraz potencjalne wykorzystanie cf-DNA i miRNA w płynne...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ2

  Kierownik: Ewelina Perdas

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 46. Azolowe związki przeciwgrzybicze - biodegradacja i wpływ na mikroorganizmy środowiskowe

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: Amanda Pacholak

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 47. Badania interakcji i zależności PK/PD inhibitorów fosfodiesteraz w mysim modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Artur Świerczek

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 48. Nowatorskie systemy biokatalityczne wytwarzane na drodze immobilizacji enzymów na multifunkcjonalnych materiałach syntez...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Jankowska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 49. W poszukiwaniu źródeł intuicji filozoficznych - nowe metody w filozofii eksperymentalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: Bartosz Maćkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 50. Metody dopasowania obrazów medycznych ukierunkowane na problem brakujących danych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST6

  Kierownik: Marek Wodziński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej