Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nauka w polskim dyskursie prasowym w latach 1975-2005: analiza naukometryczna, cechy genelogiczne i funkcjonalne

2012/05/N/HS2/03135

Słowa kluczowe:

prasoznawstwo mediatyzacja nauki dyskurs prasowy naukometria

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Łach 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 49 935 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-15

Zakończenie projektu: 2015-05-14

Planowany czas trwania projektu: 14 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Science in the Polish popular press – between Eastern and Western colonialism? IF: 2
  Autorzy:
  Anna Łach
  Czasopismo:
  "Revista de Ştiinţe Politice" (rok: 2014, tom: Nr 42, strony: s. 100-111), Wydawca: University of Craiova, Faculty of Low and Social Sciences & Center of Post-Communist Political Studies
  Status:
  Opublikowana
 1. Mediatyzacja treści naukowych w dyskursie prasowym lat 70.
  Autorzy:
  Anna Łach
  Konferencja:
  GlobE 2013: "Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza - język (dyskurs) - przekład naukowy" (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 20-22.05.2013
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Dwa obrazy nauki. Analiza zawartości prasy i bibliometryczna analiza cytowań w badaniach nad źródłami wiedzy w prasie polskiej (1975 i 2005)
  Autorzy:
  Anna Łach
  Konferencja:
  Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki (rok: 2016, ), Wydawca: --
  Data:
  konferencja 25-26.06.2015
  Status:
  Złożona
 3. Mediatyzacja nauki w prasie polskiej (1975) – popularyzacja czy nowinkarstwo?
  Autorzy:
  Anna Łach
  Konferencja:
  Język w Poznaniu (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Rys
  Data:
  konferencja 17.05.2013
  Status:
  Złożona
 1. Mediatyzacja treści naukowych w polskiej prasie ogólnej w latach 1975–2005
  Autorzy:
  Anna Łach
  Książka:
  Mediatyzacja treści naukowych w polskiej prasie ogólnej w latach 1975–2005 (rok: 2015, tom: -, strony: 1-226), Wydawca: Wydawnictwo Quaestio
  Status:
  Opublikowana